EU med formell klage mot Google og Android

Mener selskapet misbruker operativsystemets markedsposisjon.

EU med formell klage mot Google og Android
Konkurransekommissær Margrethe Vestager under dagens pressekonferanse om kommisjonens formelle klage på Google. Bilde: EU-kommisjonen

Et år etter at EU-kommisjonen startet den formelle etterforskningen av Googles Android-økosystem, fikk selskapet i dag tilsendt en formell «Statement of Objections» fra kommisjonen. Utgangspunktet for etterforskningen inkluderer hvilke betingelser Google krever av blant annet mobilleverandører som ønsker å levere Android-enheter med sentrale Google-apper, inkludert Google Play, forhåndsinstallert.

I den formelle meddelelsen informerer kommisjonen Google om hvilke innvendinger den foreløpig har mot selskapet, basert på etterforskningen som fortsatt pågår. Kommisjonen understreker at utsendingen av meddelelsen ikke foregriper resultatet av etterforskningen. En endelig vurdering vil kommisjonen først ta når motparten har forsvart seg.

I første omgang kan Google svare skriftlig på meddelelsen og be om muntlig høring foran representanter for både kommisjonen og nasjonale konkurransemyndigheter.

Søk er sentralt

Kommisjonens foreløpige syn i denne saken er at Googles strategi for mobile enheter dreier seg om å bevare og styrke dominansen selskapet allerede har i det generelle søkemarkedet. Google Search er installert som standard søkeapp i de aller fleste Android-enheter som selges i Europa, noe som kommisjonen mener gjør det vanskelig for rivaliserende søkemotorer å få tilgang til markedet.

– En konkurransedyktig sektor for mobilt internett blir stadig viktigere for forbrukere og virksomheter i Europa. På bakgrunn av våre undersøkelser konkluderer vi foreløpig med at Googles atferd fratar forbrukerne et bredere utvalg av mobilapplikasjoner og -tjenester, samt nektes tilgang til andre aktørers innovasjon, noe som strider mot EUs antitrustregler. Disse reglene gjelder alle virksomheter som er aktive i Europa. Google har nå mulighet til å svare på kommisjonens innvendinger, sier konkurransekommissær Margrethe Vestager i en pressemelding.

Ifølge EU-kommisjonen brukes Android på omtrent 80 prosent av alle smartmobiler, på både globalt og europeisk plan. Innen EØS-området har Google en markedsandel på over 90 prosent innen områder som internetsøkesystemer, intelligente mobile operativsystemer med lisens, samt applikasjonsbutikker til Android.

Innvendingene

Kommisjonen mener at Google har overtrådt EUs konkurranseregler ved å:

  • kreve at produsenter forhåndsinstallerer Google Search og Google Chrome, samt pålegger dem å gjøre Google Search til standard søketjeneste på deres enheter, som betingelse for å gi lisens til visse av Googles patentbeskyttede applikasjoner, inkludert Google Play.
  • forhindre produsenter i å selge smartmobiler og nettbrett som benytter konkurrerende operativsystemer basert på Androids åpen kildekode, ved å nekte disse å forhåndsinstallere blant annet Google Play. Praksisen kalles for antifragmentering.
  • gi finansielle incitamenter til produsenter og mobilnettoperatører med den betingelse at de utelukkende forhåndsinstallerer én søkeapp, Google Search, på deres enheter.

Kommisjonen mener at denne forretningspraksisen vil føre til ytterligere konsolidering av den dominerende stilling Google Search har innen søketjenester på nett.

Også nettlesere og andre apper

Kommisjonen er også bekymret over at denne praksisen reduserer muligheten alternative mobilnettlesere har til å konkurrere mot Chrome, samt at den hindrer utviklingen av operativsystemer basert på Androids åpne kildekode, samt de muligheter som dette skulle innebære for utviklingen av nye apper og tjenester.

Det understrekes i pressemeldingen at denne utretningen er separat og frittstående fra kommisjonens formelle utredning om andre aspekter av Googles forretningspraksis innen EØS.

Flere detaljer fra EU-kommisjonen om dagens begivenhet finnes her.

Google svarer

Google har kommet et blogginnlegg hvor selskapet skriver at selv om det tar EU-kommisjonens innvendinger alvorlig, så mener selskapet at dets forretningsmodell for Android bidrar til å holde maskinvareprodusentenes kostnader lave og deres fleksibilitet høy, samtidig som at den gir forbrukerne enestående kontroll over de mobile enhetene deres.

– Android har bidratt til å forstre et bemerkelsesverdi – og, ikke minst, et bærekraftig – økosystem, basert på åpen kildekode-programvare og åpen innovasjon. Vi ser fram til å samarbeide med EU-kommisjonen for å demonstrere at Android er bra for konkurransen og bra for forbrukere, skriver Kent Walker, sjefsjurist i Google.

Saken er oppdatert med Googles reaksjoner.

;