Europarådet med regler for bruk av kunstig intelligens i rettsvesenet

Nytt charter for AI i rettsvesenet: – Predictive justice er villedende.

Europarådet med regler for bruk av kunstig intelligens i rettsvesenet
Illustrasjon. Illustrasjon: S.Gnatiuk / Colourbox

Algoritmer er raskt på vei inn som et viktig hjelpemiddel hos domstoler og politi – og med dem følger det store etiske spørsmål om rettssikkerhet og rettferdighet.