JUSS OG SAMFUNN

EU mener europeere er digitale analfabeter

EU-kommisjonen ber medlems-landene ta grep for å løfte innbyggernes kompetansenivå.

EU-kommisjonen mener at manglende kompetanse blant store deler av befolkningen i EU-landene skaper et stort problem for medlemslandene. Ifølge kommisjonen går europeiske land og bedrifter glipp av milliarder av euro i investeringer, fordi det er stor mangel på godt kvalifiserte teknologer.

- Mangelen på kvalifisert IKT-personell forsinker bruken av nye IKT-løsninger i økonomien, og det gjør at Europa går glipp av flere milliarder euro som isteden blir investert i andre mer dynamiske og raskt voksende økonomier, sier EU-kommisær Viviane Reding, i en pressemelding.

EU-kommisjonen sier samtidig at så mange som 40 prosent av befolkningen kan karakteriseres som digitale analfabeter, og at manglende kompetanse går hardt utover nye prosjekter som kunne vært igangsatt hvis det var tilgang på nok kvalifiserte folk.

EU-kommisjonen ber nå medlemslandene om å ta grep, og Reding lover at de vil støtte opp om medlemslandenes initiativ med egne felles EU-tiltak.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.