EU mener Finland har over-deregulert

EU tar rettslige skritt for å tvinge Finland til å øke makten til landets teletilsyn.

EU-kommisjonen har fullført en gjennomgang av hvordan medlemslandene følger opp direktiver innen telesektoren. 18 pågående granskninger ble avsluttet fordi medlemslandene det gjaldt har endret praksis og rettet seg etter nye pålegg. Gjennomgangen førte samtidig til at nye granskninger åpnes mot Belgia, Finland, Latvia, Nederland og Polen.

Særlig Finland får pepper, fordi landets teletilsyn, ifølge EU-kommisjonen, har for liten makt til å følge opp EUs direktiver innen telesektoren.

EU krever at de nasjonale tilsynsmyndighetene gis virkemidler som lar dem effektivt regulere markedet for terminering av samtaler fra fast- til mobiltelefon. I sin rapport til kommisjonen slo det finske teletilsynet fast at det ikke har lovhjemmel for å gjennomføre en slik regulering. For å få orden på dette, vil kommisjonen trekke Finland for en EU-domstol.

Et annet ankepunkt mot Finland er at landet ikke har vedtatt regler som pålegger dem som driver nettverk å formidle signaler fra alle operatører. Dette bryter med EUs «Universelle tjenestedirektiv», og kommisjonen åpner nå en formell gransking. Liknende anklager rettes mot Belgia og Nederland.

Til toppen