EU mener Microsoft fortsetter å bryte monopollov

EU-kommisjonen mener ny etterforskning styrker mistanken om at Microsoft fortsetter å bryte monopolloven.

EU-kommisjonen mener ny etterforskning styrker mistanken om at Microsoft fortsetter å bryte monopolloven.

I en kunngjøring i går gjorde EU-kommisjonen rede for den siste utviklingen i sin etterforskning mot Microsoft. Kommisjonen har innhentet nye opplysninger fra en rekke av Microsofts kunder, leverandører og konkurrenter, og mener dette materialet utvetydig styrker mistanken om at Microsoft fortsetter å oppføre seg i strid med lovverket som skal sikre sunne konkurranseforhold og forsvare brukernes rettigheter. Som følge av dette har kommisjonen overlevert Microsoft en tredje såkalt Statement of Objections ("erklæring om innvendinger") som også skisserer mulige straffetiltak dersom selskapet ikke retter seg etter kommisjonens krav. Microsoft har fått to måneders frist for å levere skriftlige kommentarer til erklæringen.

    Les også:

Kommisjonens to første erklæringer om innvendinger mot Microsofts forretningspraksis kom i henholdsvis august 2000 (se Commission opens proceedings against Microsoft's alleged discriminatory licensing and refusal to supply software information) og august 2001 (se Commission initiates additional proceedings against Microsoft).

I den nyeste erklæringen (se Commission gives Microsoft last opportunity to comment before concluding its antitrust probe) sier kommisjonen at Microsoft ulovlig utnytter sin dominans på PC-siden til å vinne markedsandeler på serversiden. Microsoft gir ikke sine konkurrenter tilstrekkelig informasjon om hvordan Windows-klienter forholder seg til servere, og det fører til at et "overveldende flertall" av Microsofts føler seg kunstig presset av kompatibilitetshensyn til å velge Windows på sine lavende-servere, heter det blant annet.

En undersøkelse blant innholdsleverandører og utviklere bekreftet også at det er primært buntingen mellom Windows og Windows Media Player som får dem til å velge Microsofts multimediaspiller framfor konkurrenter som RealNetworks.

Kommisjonen mener begge forholdene er lovstridige, og bidrar til å svekke markedsposisjonen til konkurrentene, ødelegge for den allmenne produktutviklingen, og svekke brukernes valgmuligheter. For å komme i samsvar med loven, må Microsoft oppgi mer informasjon til konkurrerende serversystemleverandører, og enten tilby klient-Windows helt uten multimediaspiller, eller også med konkurrenters multimediaspillere, heter det.

I kommentarene til avisene understreker kommisjonen at det ikke kreves noen offentliggjøring av kildekode eller annet opphavsrettsbeskyttet materiale, bare tilstrekkelig informasjon om grensesnitt slik at konkurrentene kan utvikle tjenester som gjør deres serversystemer til likeverdige med Microsofts i forhold til Windows-klienter. Et ankepunkt spesielt Sun har reist med EU-kommisjonen, er at Microsoft ikke forteller nok om hvordan Outlook-klienten fungerer til at de greier å utvikle et godt alternativ til Exchange-serveren.

Både Sun og RealNetworks har erklært seg svært fornøyde med utspillet fra EU-kommisjonen.

Microsoft sier de tar saken svært alvorlig, og at de vil fortsette en dialog med kommisjonen med tanke på en minnelig løsning.

Flere observatører viser til at EU har et ris bak speilet i form av bøter med en teoretisk grense oppad på rundt tre milliarder dollar, svarende til ti prosent av Microsofts globale omsetning i året fram til slutten av juni. De fleste regner med at om Microsoft skulle bøtelegges, vil nivået være betydelig mindre. Det antas ellers at hele saken kan avsluttes innen nyttår.

Til toppen