EU mener mobilen ikke er farlig

Dersom en holder seg innenfor gjeldende strålegrenser får en ikke økt kreftrisiko ved bruk av mobiltelefon heter det i en rapport om stråling fra mobiltelefoner som EU-kommisjonen har bestilt.

Dersom en holder seg innenfor gjeldende strålegrenser får en ikke økt kreftrisiko ved bruk av mobiltelefon heter det i en rapport om stråling fra mobiltelefoner som EU-kommisjonen har bestilt.

Rapporten er skrevet av vitenskapsmenn i EU-komiteen for gifter og miljø, og blir presentert på en konferanse i Luxembourg senere i november.

Dagens Industri siterer European Voice som skriver at en ved godkjente strålingsnivåer ikke vil utsettes for økt kreftrisiko ved bruk av mobiltelefon.

- Etter det vi så langt har sett kan en fortsette med å bruke mobiltelefonen, sier EU-kommisjonens talskvinne i helsespørsmål, Beate Gminder.

Rapporten spør om dagens strålingsverdier er riktig satt og svarer bekreftende på spørsmålet. Det er bare Belgia og Italia som i dag ikke når målene på hvilken stråling som skal tillates.

Til toppen