EU mener Telenor må få betalt

Teleselskapene er pålagt lagring av trafikkdata og nå mener EU at staten må betale.

EU-kommisjonen har foreslått nye regler for lagring av tele- og datatrafikkdata til mulig etterforskning av terrorisme.

I forslaget heter det at regjeringene bør kompensere operatørene for merutgiftene den pålagte lagringen medfører.

EU-kommisjonen vil at spor etter telefoni skal lagres i ett år, mens spor etter internettrafikk lagres i seks måneder.

Oppbevaring av trafikkdata innebærer å ta vare på hvem som har vært i kontakt med hvem, når og hvor lenge. Det er ikke snakk om å registrere innholdet i samtalene eller meldingene. Spor etter telefontrafikk har spilt en viktig rolle i etterforskningen av terrorangrep i både London og Madrid.

EU-kommisjonen avviser et alternativt forslag fra Storbritannia, Frankrike, Sverige og Irland, som går ut på å kreve lagring i minst tolv måneder, alternativt tre år, uten kompensasjon til operatørene.

Operatørene frykter betydelig økte kostnader til datalagring som følge av påbud om å oppbevare trafikkdata ut over det som trengs til fakturering. Kritikere mener kostnadsoverslagene er betydelig overdrevet.

EU har i dag ikke felles regler for oppbevaring av trafikkdata. I noen land er minstekravet tre måneder, i andre er det opp til fire år. Det er også sprik i forhold til hva som skal lagres, med avvikende regler for fasttelefoni, mobil og Internett.

    Les også:

Til toppen