EU mener Telenor må få betalt

Teleselskapene er pålagt lagring av trafikkdata og nå mener EU at staten må betale.

Teleselskapene er pålagt lagring av trafikkdata og nå mener EU at staten må betale.

EU-kommisjonen har foreslått nye regler for lagring av tele- og datatrafikkdata til mulig etterforskning av terrorisme.

I forslaget heter det at regjeringene bør kompensere operatørene for merutgiftene den pålagte lagringen medfører.

EU-kommisjonen vil at spor etter telefoni skal lagres i ett år, mens spor etter internettrafikk lagres i seks måneder.

Oppbevaring av trafikkdata innebærer å ta vare på hvem som har vært i kontakt med hvem, når og hvor lenge. Det er ikke snakk om å registrere innholdet i samtalene eller meldingene. Spor etter telefontrafikk har spilt en viktig rolle i etterforskningen av terrorangrep i både London og Madrid.

EU-kommisjonen avviser et alternativt forslag fra Storbritannia, Frankrike, Sverige og Irland, som går ut på å kreve lagring i minst tolv måneder, alternativt tre år, uten kompensasjon til operatørene.

Operatørene frykter betydelig økte kostnader til datalagring som følge av påbud om å oppbevare trafikkdata ut over det som trengs til fakturering. Kritikere mener kostnadsoverslagene er betydelig overdrevet.

EU har i dag ikke felles regler for oppbevaring av trafikkdata. I noen land er minstekravet tre måneder, i andre er det opp til fire år. Det er også sprik i forhold til hva som skal lagres, med avvikende regler for fasttelefoni, mobil og Internett.

    Les også:

Til toppen