EU: Microsoft-avgjørelse rett før jul

EU-dommer Bo Vesterdorf vil gjøre kjent 18. eller 20. desember hvorvidt han utsetter straffetiltakene mot Microsoft.

EU-dommer Bo Vesterdorf vil gjøre kjent 18. eller 20. desember hvorvidt han utsetter straffetiltakene mot Microsoft.

Dommer Bo Vesterdorf ved EU-domstolen Court of First Instance i Luxemburg hadde en høring torsdag for å sjekke statusen til bevismateriale lagt fram av Novell og Computer and Communications Industry Association (CCIA). Forliket mellom disse og Microsoft omfattet nemlig mange an anklagene som lå til grunn for EU-kommisjonens monopolsak mot Microsoft.

    Les også:

Vesterdorf har kommet fram til at bevismateriale står fast, noe partene har sagt seg enige i.

Vesterdorf varslet at han vil offentliggjøre sin første kjennelse i Microsoft anke mot EU-kommisjonens dom 18. eller 20. desember. Kjennelsen vil dreie seg om hvorvidt straffetiltakene mot Microsoft skal iverksettes straks, eller utsettes til etter at hele anken er endelig avgjort.

Til toppen