EU nekter ITU makt over Internett

Vil bekjempe svært omstridte endringsforslag.

EU nekter ITU makt over Internett
Europaparlamentet er på ingen måte begeistret over forslagene som skal behandles under den store ITU-konferansen som går av stabelen i begynnelsen av desember. Bilde:

Euopaparlamentet stemte i slutten av i forrige uke for en resolusjon hvor det går klart fram at parlamentsmedlemmene ikke støtter forslagene om at FN og Den internasjonale teleunionen (ITU) skal gis betydelig kontroll Internett.

Som digi.no skrev fredag, skal medlemmene av ITU reforhandle International Telecommunications Regulations (ITR) for første gang siden 1988. Dette skjer under en konferanse, World Conference on International Telecommunications (WCIT), som arrangeres i Dubai fra og med den 3. desember. Blant annet har Russland foreslått at det skal være lik rett for medlemsstatene i FN (og dermed ITU) til å regulere Internett. Problemet er at mange medlemsstater ikke ser på åpenheten og den frie flyten av informasjon på Internett som noe positivt. Nettopp Russland er blant landene som begrenser innbyggernes tilgang visse nettsteder.

Frihet og åpenhet

I resolusjonen krever parlamentet at blant annet EU-kommisjonen sikrer at eventuelle endringer i telekommunisjonsavtalen er kompatible med EU-lover og med unionens mål og interesser i å fremme Internett som et virkelig offentlig sted, hvor menneskerettigheter og grunnleggende friheter, som retten til ytring og sammenkomst, blir respektert. Kommisjonen bes også sikre overholdelse av frie markedsprinsipper, nettnøytralitet og entreprenørskap.

I resolusjonen går det også fram av medlemmene av Europaparlamentet misliker den manglene åpenheten rundt forhandlingene under WCIT, siden utfallet av dette møtet i stor grad kan ha offentlig interesse og betydning. Det meste som er kjent om forslagene i forkant av WCIT, har blitt lekket via dette nettstedet.

– Europaparlamentet mener at verken ITU, eller noen annen enkelt, sentralisert, internasjonal institusjon, er et egnet organ til å forfekte regulerende myndighet over verken Internett-forvaltningen eller trafikkflyten på Internett, heter det i resolusjonen.

Europaparlamentet er langt fra alene om å være skeptiske til forslagene som foreligger. Som nevnt fredag, har Google tatt sterk avstand fra forslagene. Dette skyldes også de aktørene som bruker og/eller drifter Internett ikke har noen tilgang til WCIT. Men også forslag om at land skal kunne ta seg betalt for å distribuere populært innhold fra aktører i utlandet, vekker bekymring. Google snakker her også «for sin egen syke mor», men vil på ingen måte være alene om å bli rammet av slike endringer.

Men ifølge The Register er det temmelig bred motstand mot forslagene den vestlige verden, selv om agendaen bak kanskje varierer. Det republikanske partiet i USA er først og fremst opptatt av at amerikanske ICANN ikke mister makt. Partiet er opptatt av frihet på nettet, men er samtidig imot nettnøytralitet.

Greenpeace har sendt et åpent brev til generalsekretæren i FN, Ban Ki Moon. I brevet uttrykker miljøvernorganisasjonen dyp bekymring for det som omtales som potensielt svært skadelig endring i forvaltningen av Internett. Ban Ki Moon bes gripe inn mot de nye forslagene. Han oppfordres til å jobbe for en innføring av en tilnærming hvor reguleringen av Internett fordeles på flere interessenter, noe statsledere tok i orde for under World Summit on the Information Society i Tunis i 2005.

ITU svarer

ITU mener derimot at blant annet Google har misforstått hva som vil skje under WCIT. I et blogginnlegg skriver Paul Conneally, kommunikasjonssjef i ITU, at det er feil at konferansen i Dubai vil bli brukt som et forum for å øke sensuren og reguleringen av Internett.

– Ytringsfriheten og retten til å kommunisere er allerede forankret i mange FN-traktater og internasjonale overenskomster som ITU har tatt hensyn til i etableringen av dens Constitution and Convention, skriver Conneally.

– Fordi ITU Constitution har overhånd over ITR, er det ingenting i ITR-ene som har makt til å resultere i en redusert frihet til å kommunisere.

Conneally skriver videre at det er feil at bare regjeringsmedlemmer får delta under WCIT-12, og at mange private selskaper og sivile organisasjoner har registrert seg som deltakere under møtet. Han skriver også at Google selv har medlemmer i delegasjonen til den amerikanske delegasjonen. Dessuten beklager han at Google ikke har benyttes seg av muligheten selskapet tydeligvis har til selv å bli medlem av ITU.

Conneally hevder dessuten at den prosessen i forkant av WCIT-12 har vært fullstendig transparent.

    Les også:

Les mer om: