EU-nettsted for personvern

EU har fått et nytt nettsted for å informere om personvernspørsmål.

EU har fått et nytt nettsted for å informere om personvernspørsmål.

EU har lansert et eget nettsted om personvernspørsmål. Nettstedet tilhører et nytt embete, kalt European Data Protection Supervisor.

Nettstedet informerer om utviklingen og den aktuelle lovgivningen. Web-sidene inneholder også en nyttig ordliste, linker til aktuelle andre nettsteder i EU-sammenheng og informasjon om nyheter på personvernområdet.

Sjefen for den nederlandske personvernmyndigheten siden 1991, Peter J. Hustinx, er valgt til EUs fagansvarlige i personvernspørmål. Hustinx vil også være ansvarlig for et nytt nettsted om pesonvernspørsmål.

Utnevnelsen av Hustinx skjedde etter en lang utvelgelsesprosess i EU. Det norske Datatilsynet skriver på sitt nettsted at valget av Hustinx er meget gunstig med tanke på samarbeidet mellom EØS-landene og medlemslandene når det gjelder spørsmål om personvern.

Til toppen