EU og USA samkjørte mot Oracle

Amerikanske myndigheters motstand mot Oracles kjøp av PeopleSoft følges opp av EU.

Amerikanske myndigheters motstand mot Oracles kjøp av PeopleSoft følges opp av EU.

I forrige uke var det høringer over to dager der Oracle la fram sine argumenter for å få EU-kommisjonen til å godkjenne oppkjøpet av PeopleSoft. Oracle prøvde å ri kommisjonens dom i monopolsaken mot Microsoft for å male Windows-opphavet som den store kommende trusselen i markedet for forretningssystemer til store internasjonale bedrifter.

Ifølge byrårapporter møtte Oracle uventet stor motstand for sitt syn om at Microsoft utgjør en stor trussel, og at selv kombinasjonen Oracle/PeopleSoft ikke vil endre konkurranseforholdet synderlig i disfavør av den dominerende aktøren SAP, særlig ikke i Europa.

Problemet for EU-kommisjonen skal være at man helst vil vente til det faller en avgjørelse i USA før man selv tar standpunkt. Slik saken står i dag, er dette umulig. Hvis ikke kommisjonen bestemmer seg innen 11. mai, vil kjøpet, ifølge regelverket, automatisk godkjennes.

USAs justisdepartement har avgjort at det vil motsette seg oppkjøpet. Etter amerikanske regler, innebærer det et søksmål. Rettsforhandlingene begynner 7. juni, og kan ta opptil et par måneder.

Et unntak i EU-reglene gir kommisjonen lov til å utsette sin avgjørelse, dersom det kan argumenteres for at en av partene har holdt relevant informasjon tilbake fra saksbehandlingen. Ifølge Reuters kan kommisjonen vise til de amerikanske myndighetene som krever at Oracle utleverer såkalte interne rabattskjemaer («discount forms»). Disse skjemaene skal gjenspeile nøyaktig hvordan PeopleSoft påvirker Oracle i konkurransen om kundene. Skjemaene skal ennå ikke være levert til myndighetene i USA, og følgelig heller ikke til EU.

Kommisjonen kan argumentere med at Oracle har holdt tilbake viktige materiale, og utsette sin avgjørelse til skjemaene er innlevert og gransket, og kanskje også gjort til gjenstand for en ny høring. Det vil i så fall være første gang EU-kommisjonen bruker denne typen argument for å samkjøre sin antitrust virksomhet med USA.

Motstanden mot oppkjøpet fra myndighetene i USA og EU gjenspeiles i en mer avslappet holdning hos PeopleSoft. Der gikk de berømte kundegarantiene ut på dato 31. mars, uten at de ble fornyet av selskapets styre. Garantiene skulle kompensere kundene med opptil fem ganger den årlige lisensprisen i tilfelle PeopleSoft ble kjøpt opp, og representerte et samlet erstatningsbeløp på 1,56 milliarder dollar per 31. desember. Det er ikke kjent hvor stort beløpet var ved utgangen av mars. En representant for styret sier til Dow Jones at man ikke har avgjort hvorvidt garantiene vil forlenges eller ikke.

Til toppen