EU og USA uenig om spambekjempelse

EU opter inn og USA opter ut. Det betyr at du fortsatt kommer til å få spam i mailboksen din.

Epost-reklame - søppelpost, eller såkalt "spam" - er blitt et enormt problem. Med dagens vekstrate, er snart halvparten av all epost som sendes spam, ifølge en EU-rapport.

- Spam er et av de største problemene Internet står overfor i dag, sier EU-kommisjonær Erkki Liikanen.

EU innfører i oktober et nytt direktiv som regulerer adgangen til å sende epost til mottakere. Samtidig diskuterer den amerikanske kongessen også lovstiftning.

Mye tyder på at de to supermaktene velger ulike strategier. EU velger den hardeste linjen, og fastslår at det ikke skal være tillatt å sende epost til mottakere som ikke eksplisitt har bedt om å få den. Dette er den såkalte "opt in"-varianten, en regeltolkning som allerede er innført i Norge med forankring i forbrukerlovgivningen.

USA velger etter alt å dømme en litt mer avslappet strategi, og sier at mottakere av spam skal ha anledning til å melde seg av, og bli respektert for det. Dette er "opt out"-varianten.

På den annen side vil straffene være strengere i USA. EU-direktivet overlater til det enkelte medlemsland å fastsette straffenivået. I USA kan fengsel være aktuelt for spammere.

Men dersom de to supermaktene velger ulike strategier, innebærer det en fare for uthuling av spam-bekjempelsen. Spam er et globalt problem, og regelverket vil aldri bli strengere enn det mest liberale landet, da det er en smal sak for spammere å leie kapasitet i "spam-vennlige" regioner.

    Les også:

Les mer om: