EU: Opphavsrett må vike for personvernet

Nettoperatører kan ikke tvinges til å oppgi navn på brukere av tjenester for fildeling.

EU: Opphavsrett må vike for personvernet

Nettoperatører kan ikke tvinges til å oppgi navn på brukere av tjenester for fildeling.

EU-domstolen i Luxemburg har levert kjennelse i en strid mellom platebransjen og Spanias største tele- og nettoperatør Telefonica.

Den spanske organisasjonen for rettighetshavere, Promusicae, hadde henvendt seg til Telefonica for å få overlevert navnene på brukere av fildelingstjenesten Kazaa. Telefonica avviste dette kravet, og viste til at det var i strid med spansk lov, basert på EU-regler.

Slik Telefonica tolket loven, er nettoperatører bare forpliktet til å overgi brukernavn i kriminalsaker. Promusicaes henvendelse dreide seg om en sivil sak.

Striden ble fremmet for en spansk rett, som ba EU-domstolen avklare forholdet mellom opphavsrett og personvern.

Kjennelsen gir Telefonica rett i at operatører ikke er forpliktet til å overgi brukernavn i sivile saker.

Retten viser til at det finnes flere EU-direktiver som har til hensikt å verne om opphavsretten.

– Dette vernet kan dog ikke innvirke på kravet om vern av personopplysninger.

Retten legger til at EU-direktivene om vern av personopplysninger lar medlemslandene åpne for unntak i forhold til personvernet.

Da stiller direktivverket krav om at begge grunnleggende rettigheter – opphavsrett og personvern – må veies opp mot hverandre.

Med andre ord: Per i dag plikter ikke EU-reglene operatører å oppgi brukernavn i sivile saker. Men medlemslandene står fritt til å innføre egne regler dersom de ønsker å innføre en slik plikt.

Nasjonale domstoler i EU-land har den siste tiden levert sprikende kjennelser i saker der personvern står opp mot opphavsrett.

I juli i fjor ble en belgisk nettoperatør pålagt å sørge for stanse ulovlige nedlastinger. I august avgjorde en tysk rett at en nettoperatør ikke kunne tvinges til å oppgi informasjon som kunne avsløre identiteten til brukere av tjenester for fildeling.

Kjennelsen til EU-domstolen vil sannsynligvis innebære at organisasjoner av rettighetsinnehavere presser medlemslandene til å vedta regler om at brukernavn må oppgis også i sivile saker.

    Les også:

Til toppen