EU-organ for nettsikkerhet får nytt liv

ENISA koordinerer tiltak for info- og nettsikkerhet i EU, og skulle legges ned i 2009.

EU-organ for nettsikkerhet får nytt liv

ENISA koordinerer tiltak for info- og nettsikkerhet i EU, og skulle legges ned i 2009.

ENISA – European Network and Information Security Agency – er et av EU-systemets mer unnselige organer, selv om det har den store oppgaven å koordinere tiltak for sikkerhet innen nettverk og informasjon. Av distriktspolitiske hensyn er det plassert på den greske øye Kreta, og har problemer med å nå ut annet enn på virtuelt vis.

27. mai i år fikk ENISA nådigst gjennomføre en pressebriefing i Brussel, der de orienterte om kybersikkerhetssituasjonen i Europa.

ENISA arbeider hovedsakelig på fire felt: de skal gjøre brukere mer sikkerhetsbevisste, fremme e-handel internt i EU, vurdere trusselbildet i lys av ny teknologi og bidra til at EU marsjerer i takt innen nett- og informasjonssikkerhet.

Organet ble opprinnelig opprettet i 2004, med et mandat på fem år. I november i fjor la EU-kommissær for informasjonssamfunnet, Viviane Reding, fram et forslag om å opprette et sentralt organ for alt som har med telekom og annen elektronisk kommunikasjon å gjøre, EECMA for European Electronic Communications Market Authority. Med opprettelsen av EECMA skulle ENISA oppløses og oppgavene legges under EECMA. Med andre ord: I stedet for å tilhøre et frittstående organ, skulle ansvaret for informasjons- og nettsikkerhet legges inn under et nytt direktorat med sikkerhet som en av flere oppgaver.

Forslaget om å oppløse ENISA høstet motstand i både EU-parlamentet og i ministerrådet for telekom. For et par uker siden stemte EU-parlamentets komite for industri, forskning og energi å anbefale en forlengelse av ENISAs mandat til 2012. I går vedtok EUs ministerråd for telekom det samme.

ENISA-sjef Andrea Pirotti mener ENISA gjentatte ganger har bevist at det har livets rett, blant annet ved innsatsen for å hjelpe Estland stå i mot det storstilte kyberangrepet mot landet i april i fjor, og ved å varsle medlemslandene om sårbarheter i deres tiltak for informasjons- og nettsikkerhet. Han peker på at det i 2009 skal velges et nytt EU-parlament og en ny EU-kommisjon, og mener dette vil gi tilstrekkelig anledning til å tenke gjennom hva ENISA skal gjøre også etter 2012.

17. juni skal hele EU-parlamentet stemme over hvorvidt også de ønsker å gi ENISA forlenget liv.

    Les også:

Til toppen