EU-parlamentet utsatte å stemme over patentdirektiv

Etter store protester har EU-parlamentet har utsatt sin avstemning over EU-kommisjonens utkast til patentdirektiv for programvare.

Etter store protester har EU-parlamentet har utsatt sin avstemning over EU-kommisjonens utkast til patentdirektiv for programvare.

Avstemningen skulle egentlig ha funnet sted i går. Den er utsatt i tre uker til 22. september. Utsettelsen kom etter en rekke protester. Flere organisasjoner, blant dem Foundation for a Free Information Infrastructure (FFII) og Eurolinux, organiserte en demonstrasjon i Brussel. Flere hundre nettsteder tok ned tjenesten sin for å vise en plakat med protest mot utkastet. En gruppe framtredende fagøkonomer har rettet flengende kritikk mot påstander fra saksordføreren i EU-parlamentet, og vist til forskning der den utstrakte graden av programvarepatentering i USA settes i sammenheng med mangel på teknologisk fornyelse og problemer for små og mellomstore bedrifter å hevde seg mot de store. Kritikerne peker spesielt på at åpne kildekodefellesskapet vil lide dersom patentdirektivet vedtas, mens store og etablerte aktører vil få et redskap for å forsvare og utvide sin dominans.

    Les også:

Saksordfører for patentdirektivet i EU-parlamentet er den britiske Labour-representanten Arlene McCarthy. Den sterkeste motstanden kommer fra De grønne, og fra sosialdemokrater i Frankrike og Tyskland.

Det er ikke uenighet om behovet for å koordinere EU-landenes praksis i forhold til programvarepatenter. Uenigheten gjelder selve kriteriene for innfrielse av slike patenter, og hvilke vilkår skal gjelde for deres utøvelse. Forsvarerne av direktivet argumenterer med at de vil få positive følger for små og mellomstore bedrifter, mens motstanderne altså mener det motsatte.

Til toppen