EU planlegger byrå for IT-sikkerhet

Som ledd i storslåtte planer om ”eEuropa”, foreslås et sentralt byrå for å ta hånd om sikkerhet om elektronisk formidling av informasjon.

EU planlegger byrå for IT-sikkerhet

Som ledd i storslåtte planer om ”eEuropa”, foreslås et sentralt byrå for å ta hånd om sikkerhet om elektronisk formidling av informasjon.

Hensikten med byrået, foreløpig døpt ”European Network and Information Security Agency”, er å få et koordinerende og rådgivende kompetansesenter for både EU-organer og medlemsland. Budsjettrammen er oppgitt å være 24,3 millioner euro over en fem års periode.

Forslaget er lagt fram av EU-kommissær Erkki Likanen, som uttrykker målet slik: ”Å øke medlemslandene og EU-organenes evne til å avverge og reagere på sikkerhetsproblemer knyttet til nettverk og informasjon.”

Det vil ta seks til ni måneder før byrået kan opprettes. Saken må godkjennes av både medlemslandenes regjeringer og av EU-parlamentet.

EU vedtok handlingsplanen eEurope 2002 i juni 2000, og utvidet den til eEurope 2005 i mai i fjor. Planen lover at Europa skal ha en sikker informasjonsinfrastruktur innen 2005, med en rekke offentlige digitale tjenester innen forvaltning, utdanning og helse, og med et nytt regelverk for e-handel. Det nye byrået for internettsikkerhet er en videreføring av ”Cyber Security Task Force” som ble opprettet i fjor, i samsvar med handlingsplanen.

Byråets oppgaver presiseres først og fremst innen systematisering og koordinering av IT-sikkerhetsarbeidet innen EU. Ellers skal det også samarbeides med tilsvarende organer i andre land, og bidra til at funksjoner for informasjonssikkerhet kan kjøres mot hverandre. ”Koordinering av europeiske tiltak mot datakriminalitet” er én oppgave, likeså ”fremme utviklingen og fordelingen av sikkerhetsplattformer basert på åpen kildekode”.

Til toppen