EU-prosess peker mot hardere straff for Microsoft

Lekkasjer fra en intern EU-prosess tyder på at Microsoft vil straffes hardere i Europa enn i USA.

Lekkasjer fra en intern EU-prosess tyder på at Microsoft vil straffes hardere i Europa enn i USA.

Reuters og Financial Times viser hver for seg til kilder i Brussel når de gjør rede for den siste utviklingen i EU-kommisjonens gransking av Microsofts påståtte brudd mot EUs konkurranselover.

Denne granskingen har pågått i snart fire år. Saksgangen ble endret etter at konkurransemyndighetene brant seg i andre høyt profilerte saker. Før ville ekspertutredningen gått direkte til konkurransekommissær Mario Monti. Nå må utredningen innom et eget panel, der utredningen skal analyseres fra alle vinkler og konklusjonene gjøres så juridisk vanntette som mulig.

    Les også:

Utredningen konkluderte med at Microsoft hadde brutt loven, og at botemidler var større innsyn for konkurrentene i hvordan Windows-klienter forholder seg til Windows-servere, samt en klar utskillelse av multimediespilleren Windows Media Player fra Windows-klienten. Begge tiltakene begrunnes av hensyn til både brukere og konkurrenter.

Revisjonspanelet hadde møte i forrige uke, og skal i hovedsak ha bifalt utredningen. Men det tror ikke at botemidler er formulert på en slik måte at de vil kunne tåle en rettslig gjennomgang.

Microsoft har nemlig gjort det klinkende klart at selskapet vil sette i gang alt av tilgjengelig juridisk maskineri dersom EU prøver å pålegge straffetiltak utover dem i forliket i den amerikanske utgaven av monopolsaken. Der er det ikke snakk om å skille ut multimediespilleren fra Windows, og forholdet mellom Windows-klienter og Windows-servere har aldri vært noe tema.

Offisielle talspersoner for Microsoft og EU-kommisjonen har nektet å kommentere panelets arbeid.

Financial Times skriver at panelet trolig ikke vil avslutte sitt arbeid før i juni en gang.

Til toppen