EU prøvde å snikvedta patentdirektiv

Polens IT-minister dro til Brussel for å hindre EU fra å snikvedta direktivet om patent på programvare.

Polens IT-minister dro til Brussel for å hindre EU fra å snikvedta direktivet om patent på programvare.

Sagaen om EUs direktiv om patent på programvare har tatt en uventet vending. Det var ventet at EU-kommisjonen ville lykkes å få direktivet gjennom ministerrådet på et møte av jordbruk- og fiskeriministrene i Brussel i går. I slike tilfeller er det nok med en håndsopprekning for å få til et vedtak, selv om det ikke er de rette fagministrene som er samlet.

Da dette ble kjent, reagerte borgermesteren i München, EU-byen som har satset mest på åpen kildekodeprogramvare, med å sende en formell henstilling om å erstatte sandpåstrøingen med en grundigere behandling. Borgermester Christian Ude tok også direkte kontakt med den tyske jordbruksministeren for å be henne sikre en utsettelse.

Den som tok affære, var den polske IT-ministeren Wlodzimierz Marcinski. Han dro ens ærend til Brussel for å ta ordet til dagsorden på jordbruk- og fiskeriministrenes samling, og be dem avvise voteringen.

Marcinski viste til at Polens permanente representanter i Brussel var blitt satt under press for å godta EU-kommisjonens framgangsmåte, og la kommisjonens utkast vedtas av ministerrådet.

Marcinski ba om tid til å forberede en «konstruktiv erklæring» om patentdirektivet.

EU-kommisjonens utkast til patentdirektiv ble vedtatt i mai, og går tvert mot et vedtak i EU-parlamentet fra november i fjor. Det har skapt mye røre at EU-kommisjonen nekter å bøye seg for EU-parlamentet i denne saken, og i stedet prøver å mobilisere et flertall i ministerrådet til støtte for et mer amerikansk syn på programvarepatenter.

Flere EU-lands regjeringer skal være i ferd med å vakle i saken. Tyskland har offentliggjort en erklæring om at EU-kommisjonens utkast har «rom for forbedringer». I november stemplet den polske regjeringen utkastet som tvetydig og selvmotsigende.

I IT-bransjen står store programvareselskaper på EU-kommisjonens side, mens mindre selskaper og aktører innen åpen kildekode støtter synet som ble uttrykt av EU-parlamentet.

Det skal være et visst håp om at EU-kommisjonen vil være mer tilbøyelig til å komme EU-parlamentet i møte under formannskapet til Luxemburg. Hvis ikke kan saken fortsatt bli lagt fram til sandpåstrøing på et hvilket som helst møte av EU-ministre.

    Les også:

Til toppen