EU raidet Telia

EU-kommisjonen har foretatt en rekke beslag hos Telia for å finne bevis for klagemål fra Bredbandsbolaget om at Telia skal ha dumpet prisene på bredbåndstjenester.

EU-kommisjonen har foretatt en rekke beslag hos Telia for å finne bevis for klagemål fra Bredbandsbolaget om at Telia skal ha dumpet prisene på bredbåndstjenester.

Bredbandsbolaget klaget i fjor Telia inn for EU-kommisjonen med påstand om at Telia har utnyttet sin dominerende stilling med kraftige prissenkninger for på den måten å redusere konkurransen ved at nykommere ble tvunget ut av markedet.

Bredbandsbolaget mener at Telias handlinger har gått ut over selskapet.

Ifølge Financial Times skal kommisjonens folk nå granske dokumentene som er beslaglagt hos Telia for å klargjøre om en skal sette i gang en mer formell utredning om saken.

Kommisjonen selv sier at det er for tidlig å si om man skal kreve tiltak fra Telia.

Straffereaksjonene som EU-kommisjonen rår over er voldsomme. Kommisjonen kan skrive ut bøter på opptil ti prosent av omsetningen.

Da Telia la fram sine kvartalstall torsdag forklarte konsernsjef Marianne Nivert at Telias målsetting er å være nummer én i det svenske markedet.

Til toppen