EU reduserer telekonkurransen i Norge

EU tvinger Norge til å innføre et nytt regelverk som trolig vil redusere telekonkurransen i Norge, ikke øke den slik myndighetene ønsker.

EU tvinger Norge til å innføre et nytt regelverk som trolig vil redusere telekonkurransen i Norge, ikke øke den slik myndighetene ønsker.

Innen sommeren 2003 må EU- og EØS-landene, inkludert Norge, ha innført en samling nye EU-direktiver for telesektoren.

En av mange endringer blir at grensen for å bli kalt en "dominerende" aktør økes betydelig. Aktører som blir klassifisert som dominerende må på grunn av sin makt leie ut sine nett til andre, mindre konkurrenter.

Et eksempel på dette er Teletopias seier i kampen om å kreve rett til å få sende SMS-meldinger over Telenors nettverk. De nye EU-direktivene hever grensen fra 25 prosents markedsandel til opp mot rundt 50 prosent. Det blir altså bare aktører som eier over halvparten av et marked, som må åpne sin nettverk for mindre konkurrenter.

Les også:

Endringen skal ha kommet som et resultat av et intenst lobbyarbeid fra de store europeiske teleselskapenes side, forteller en kilde i Post- og teletilsynet til digi.no. Teleselskapene har trolig hatt gode kort på hånden etter at EU-landenes regjering tappet dem for enorme summer under UMTS-auksjonene.


Her i Norge har både politikere og tilsynet lenge arbeidet for å øke konkurransen i telemarkedet, men får nå altså tredd nedover hodet et EU-regelverk som etter alt å dømme vil redusere konkurransen.

For Telenor vil det nye regelverket trolig ikke få noen betydning, men NetCom vil trolig i fremtiden kunne si nei til alle mindre konkurrenter. Dermed kan selskaper som Teletopia bare kreve tilgang hos én aktør, noe som kan redusere mulighetene til pruting og lavere priser for kundene.

- Er dere fornøyd med de nye EU-direktivene? Vil ikke dette redusere konkurransen, spør digi.no Post- og teletilsynets sjef Willy Jensen.

- Det spiller jo ikke så stor rolle hva vi mener når politikerne har talt. Jeg tror ikke norske telekunder vil merke så store forandringer, sier Jensen, men han føyer til "på kort sikt".

Han forteller visere at tilsynet nå får en stor jobb med å gå gjennom markedet på nytt. Før dette har skjedd, vil han ikke love noe om situasjonen for selskaper som NetCom.

- Men det er et naturlig eksempel, og en del tyder på at for eksempel NetCom ikke lenger vil bli regnet som en dominerende aktør, sier Jensen til digi.no.

Til toppen