EU-regler gir dyrere samtaler fra Europa

Prisreduksjonen gjelder ikke nordmenn, viser beregninger fra Post- og teletilsynet.

EU-regler gir dyrere samtaler fra Europa

Prisreduksjonen gjelder ikke nordmenn, viser beregninger fra Post- og teletilsynet.

Oslo (NTB-Steinar Schjetne): EUs nye regler om mobilsamtaler skulle gjøre det billigere å ringe fra andre europeiske land enn ditt eget. Men for nordmenn ble resultatet det motsatte.

Selv om Telenor og NetCom har redusert prisene noe når deres abonnenter ringer fra andre land i EØS-området, viser beregninger fra Post- og teletilsynet (PT) at regningen for de fleste samtaler likevel er blitt større.

Det skyldes at der du tidligere betalte for hvert sekund samtalen varte, må du nå betale for hvert påbegynte minutt. Ringer du i ett minutt og ett sekund, må du betale for to minutter.

Det samme gjelder når du mottar samtaler i EU-landene.

Betaler for ubrukt tid
– Forbrukere betaler for samtaletid som ikke benyttes, og dette har i realiteten medført at mange samtaler er blitt dyrere etter at EUs regulering trådte i kraft i Norge, opplyser PT.

EUs forordning om internasjonal gjesting ble gjeldende i Norge fra 15. januar i år. Samtidig gikk de fleste norske mobiloperatørene over fra sekundtaksering til minuttaksering for samtaler innenfor EØS.

Åtte av ti samtaler
Beregninger PT har gjort viser at for telenorkunder er 78 prosent av alle samtalelengder fra Sverige og Danmark til Norge blitt dyrere etter 15. januar. Fra de øvrige EØS-landene til Norge viser det seg at 60 prosent av samtalelengder opp til ett minutt er blitt dyrere. For samtaler opp til to minutter er 45 prosent dyrere, mens 30 prosent av samtalene som varer i opptil tre minutter blitt dyrere.

Bildet er det samme for netcomkunder, hvor for eksempel 75 prosent av alle samtaler fra Sverige som varer i mindre enn fire minutter er blitt dyrere.

Priser for mottak i de øvrige EØS-landene er i det store og hele blitt rimeligere for begge operatørene.

– Svært uheldig
– PT synes det er svært uheldig at mange gjestesamtaler fra Skandinavia til Norge, og også en betydelig del av gjestesamtalene fra resten av EØS til Norge, er blitt dyrere for sluttbrukerne, skriver PT i en pressemelding.

Et unntak er Tele2, som har samme pris for å ringe fra Norge og Sverige. Selskapet har også fortsatt å taksere samtaler basert på sekund i Sverige og du slipper å betale for å motta samtaler.

    Les også:

Til toppen