EU samles om e-helse i Tromsø

Norsk senter for telemedisin i Tromsø ligger langt fremme og får avholde toppmøte for hele EU.

Norsk senter for telemedisin i Tromsø ligger langt fremme og får avholde toppmøte for hele EU.

Invitasjonen er sendt til 66 helseministere og IKT- ministere i EUs og Eftas medlemsland. I alt syv ministre har meldt seg på e-helseseminaret som skjedde før invitasjonen var sendt ut. Det prestisjefylte seminaret skal avholdes på Norsk senter for telemedisin i Tromsø 23. og 24. mai.

Norsk senter for telemedisin har bred erfaring med nettbaserte helsetjenester og helseinformasjon både nasjonalt og internasjonalt, og var dermed et naturlig valg. Senteret er også samarbeidsparter for WHO.

Konferansen vil fokusere på folkehelse og se på hvordan man kan bedre tilgjengeligheten og kvaliteten på helsetjenestene, pasientsikkerheten og produktiviteten. Konferansen vil også behandle temaet pasientmobilitet og øke mobilitet for helsepersonell mellom landene i Europa.

Konferansen avholdes i samarbeid med formannskapslandet Luxembourg og EU- kommisjonen. EUs helse- og forbrukerkommissær Markos Kypriano og Viviane Reding, EU kommissær for informasjon og media, vil delta på konferansen.

Ifølge Helse og Omsorgsdepartementet (HOD) skal konferansen ha en utstillingsdel hvor hvert land er invitert til å vise frem de beste nasjonale IKT-systemer med tilknytning til helse.

Helseminister Ansgar Gabrielsen inviterer også ministerne til et uformelt treff på Svalbard i forbindelsen med konferansen.

Til toppen