EU-samordning mot nettsvindel

EU-samordning mot nettsvindel

Norge er med på en ny EU-ordning som kan få avgjørende følger i kampen mot nettsvindel.

I juli 2003 samlet EU-kommisjonen seg bak et forslag om å opprette et europeisk nettverk av myndigheter innen forbrukervern. Målet var å få et ensartet regelverk og klare forpliktelser i alle medlemsland om tiltak og ressurser for å få bukt med svindel over landegrensene, blant annet villedende markedsføring og annen forbrukerfiendtlig misbruk av e-post og Internett.

Hensikten var opprinnelig at nettverket og regelverket kunne være operative fra 2005. I stedet trådte begge i kraft i romjula 2006, nærmere bestemt 29. desember.

Nettverket er døpt Consumer Protection Cooperation, CPC, og omfatter forbrukermyndighetene i EU- og EØS-land.

I en e-post til digi.no skriver Signe Horn i Fornyingsdepartementet at Norge vil tre inn i dette samarbeidet gjennom deltakelse i en forordning om forbrukervern. Saken er oversendt Stortinget fra Barne- og likestillingsdepartementet for endelig beslutning.

Meningen er at Forbrukerombudet blir det nasjonale kontaktpunktet for nettverket, med Frode Elton Haug som kontaktperson.

– Hensikten med denne Samarbeidsforordningen er generelt sett å takle svindel og utnyttelse på tvers av landegrensene, sier Haug til digi.no.

Det dreier seg ikke bare om nettet. Haug viser til en sak norske forbrukermyndigheter har gående med Ryanair i Norge, om det de mener er urimelige avtalevilkår for passasjerene.

– Kjernen i forordningen er at alle 27 EU-land, også de sist innmeldte, og de tre EØS-landene, skal ha myndigheter som behandler henvendelser og stanse firmaer som bryter regelverket.

Forordningen omfatter 15 forskjellige direktiver som til sammen gir ett felles regelverk for å verne om forbrukeres kollektive interesser på tvers av landegrensene.

– Reglene stadfester at man ikke skal utsettes for villedende markedsføring, og man skal ikke lures eller utnyttes av selskaper i andre land. Det innebærer at brev om falske lotterigevinster og andre former for spam vil kunne utløse et stort antall saker som myndigheter i flere land vil måtte ta seg av.

Haug nevner Spania som et eksempel.

– Spania har hittil hatt en veldig svak myndighet, og har ikke fulgt opp henvendelser for å få stoppet falske lottobrev. Fra 29. desember er de pålagt å ta tiltak. Vi og andre forbrukermyndigheter vil kunne sende saker til Spania, og de vil være nødt til å følge opp.

Mediedekningen av forordningen i Storbritannia er preget av at den også vil være gjeldende for de nyeste medlemslandene, Bulgaria og Romania, som er kjent for sine mange hackere. Haug sier at norske forbrukermyndigheter ikke har opplevd klager på virksomhet i disse landene, som dekkes av forordningen.

Nordmenn som plages av nettsvindelforsøk, falske lottobrev, tilbud om horoskoper, falske meldinger om pakkepost, markedsføring av slankeprodukter for barn eller villedende markedsføring av alt fra ferieklubber til viagra, kan levere klager via nettstedet til Forbrukerombudet.

– Vi følger opp klager, og tar også egne initiativ. Jeg tror ikke vi får slutt på svindelen, men jeg er optimistisk med tanke på at forordningen vil gjøre det langt mindre enkelt for svindlere å operere på tvers av landegrensene i Europa, sier Haug.

    Les også:

Til toppen