EU satellitt-satsing

Dominansen amerikanske bedrifter har på satelittmarkedet, har fått flere EU-land og ulike bedrifter innen telekommunikasjonsbransjen til å samle kreftene for en sterkere europeisk satsing i den sterkt økende satellittbransjen.

Dominansen amerikanske bedrifter har på satelittmarkedet, har fått flere EU-land og ulike bedrifter innen telekommunikasjonsbransjen til å samle kreftene for en sterkere europeisk satsing i den sterkt økende satellittbransjen.

Foruten EU-kommisjonen var bedrifter som French Aerospatiale, British Telecom og Luxembourgs Societe Europeenne des Satellites (SES) med på møtet i Paris. Arbeidet var rettet mot den stadig sterkere dominansen amerikanske bedrifter har innen den kommersielle satellittbransjen.

At de europeiske bedriftene er nervøse er ikke rart. Bedrifter innen amerikansk satellittindustri har lansert planer om et globalt satellitt-nett, til en pris av 350 milliarder kroner. Teledisc, som blant annet involverer Microsoft's styreformann Bill Gates, planlegger å skyte opp hundrevis av satellitter for å tilby lyd og datakommunikasjon over hele verden.

Flere bedrifter står dessuten klare til å tilby mobiltelefon og datatjenester via satellitt mot slutten av dette århundret. Blant disse er Globalstar (Qualcomm Inc og Loral Corp); Iridium, (Motorola Inc); og Odyssey, (TRW Inc og Canada's Teleglobe Inc.)

EU-kommisjonen er bekymret for den amerikanske dominansen i dette markedet. Det finnes europeiske leverandører til satelittbransjen, som franske Alcatel, italienske Alenia Spazio og satellittorganisasjonen Eutelsat, men uttalte at industrien er sårbar. I uttalelsen sier kommisjonen videre at, tross store investeringer de siste 30 årene, så har ikke den europeiske satellittindistrien klart å hevde seg innen kommersiell satellittbygging.

På møtet i Paris ble representanter for EU og bedriftene enige om at EU i større grad burde fremme en stemme i internasjonale konferanser, som World Radiocommunication Conference. Møtet gav også klarsignal til at EUs forskningsprogram skulle tilgodese satellittkommunikasjon.

Omtrent samtidig ble det klart at verdens største innen satelittkommunikasjon, amerikanske Intelsat, nå velger å satse mer på det raskt voksende kinesiske markedet. Kina blir også den femte aksjeeier i Intelsat når Hong Kong overas 1. juli 1997.

I februar mislyktes en oppskytning av Intelsat 708, da en kinesisk bærerakett av typen Lang Mars 3B eksploderte.

Til toppen