EU-senter for semantisk interoperabilitet

Poenget er å utvikle løsninger for å utveksle forretningsdata uavhengig av språk.

EU-senter for semantisk interoperabilitet

Poenget er å utvikle løsninger for å utveksle forretningsdata uavhengig av språk.

Semantisk interoperabilitet defineres som evnen til å utveksle også betydningen av data mellom land og bransjer, og på tvers av språkgrenser. Det er følgelig et vilkår for å realisere potensialet som ligger e-handel mellom bedrifter i EU-land og i elektronisk forvaltning.

For å bidra til å fremme semantisk interoperabilitet, har EU-kommisjonen lansert et eget senter, Semic.eu. Senteret beskrives som et felles referansepunkt for semantisk interoperabilitet i Europa. Det tilbyr både en rekke tjenester og en samarbeidsplattform for felles europeiske prosjekter innen e-forvaltning.

– Semic.eu er en nøkkel til å ta de første skrittene mot semantisk interoperabilitet, siden det forenkler prosessen for å utveksle, forstå og til slutt gjenbruke den faktiske betydningen av innhold, sier Aldo Laudi som har ansvaret for prosjektet innenfor EUs IDABC-program (Interoperable Delivery of European eGovernment Services to Pblic Administrations, Businesses and Citizens).

Håpet er at Semic.eu, ved å gjøre ressurser åpent tilgjengelig, vil bidra til å senke kostnader innen e-forvaltningsprosjekter nasjonalt og internasjonalt.

I Norge har det vært pekt på at det er påkrevet med større interoperabilitet mellom ulike IT-systemer i det offentlige, utover Veritas-prosjektet Semicolon for semantisk interoperabilitet mellom etater, der Brønnøysund-registrene og Skattedirektoratet er med, sammen med Helsedirektoratet og KITH.

    Les også:

Til toppen