EU ser på Norge som pioner på e-helse

25 EU-land er samlet til den internasjonale helsekonferansen i Malaga, og Norge høster stor applaus.

25 EU-land er samlet til den internasjonale helsekonferansen i Malaga, og Norge høster stor applaus.

Norge møter stor interesse for sitt nasjonale helsenett på den internasjonale helsekonferansen som går over tre dager i Malaga denne uken.

Blant 25 EU-land er det bare Norge som EØS-land, Sverige og Danmark som har klart å bygge ut et fullverdig nasjonalt helsenett, der alle sykehus kan samspille pasientinformasjonen seg imellom.

EUs mål er at alle EU-land skal kunne kommunisere sykehus imellom innen 2010. Vi reiser mer enn før, jobber i utlandet og ferierer der, og behovet for en oppdatert pasientjournal på tvers av landegrensene er mer aktuelt enn noen gang.

Dette var også noe av det Ernst Kloosterman, leder for pasientprogrammet ved Nasjonalt senter i Tromsø (NST) nakket om under sitt innlegg i Malaga i dag.

Foredraget vakte påfallende stor interesse blant et samlet europeisk pressekorps, og Norges erfaringer ble kringkastet i spansk tv.

For at EU skal lykkes med sitt mål om et integrert europeisk helsevesen må først det nasjonale helsenettet på plass, og her er det en lang vei å gå. Mange EU-land er fortsatt bare på planleggingsstadiet.

Kloosterman sier til digi.no at det er samspillet med myndighetene som har bidratt til et godt resultat i Norge.

Helsenettet ble i Norge skilt ut som eget selskap i 2004 under Norsk Helsenett. Sosial- og helsedirektoratet har laget strategiske planer for hvordan løsningen skal implementeres i de forskjellige helseenheter, og som har blitt fulgt opp gjennom verdiøkende tjenester i nettet fra NST.

Arbeidet startet i Norge for 20 år siden, men det var først da tidligere helseminister Tore Tønne lanserte helsereformen i 2002, telemedisin begynte å rulle. Reformen reduserte beslutningsnivåer fra 19 fylkeskommuner ned til fem helseregioner.

Dette har gjort det enklere å skjære gjennom beslutninger og få til en felles nasjonal satsning, mener Kloosterman.

Norsk helsenett har i dag knyttet til seg alle sykehus i Norge. Neste fase er fastlegene og deretter pleie og omsorg. NST har nå søkt om 20 millioner kroner for å få kommuner med i helsenettet. I tillegg får telemedisinsenteret bevilget 24 millioner kroner hvert år som skal brukes til opplæring mot spesialhelsetjenesten.

Norge baner nå vei for en miniløsning på sømløs integrering av løsninger mellom Danmark, Sverige, Norge og to sykehus i henholdsvis Estonia og Litauen som alle skal koble seg opp mot det nasjonale helsenettet og utveksle pasientinformasjon.

Prosjektet startet opp i 2004 og skal avsluttes i 2007.

Til toppen