EU sier ja til AT&Ts kabel-kjøp

EU-kommisjonen lar AT&T få kjøpe det amerikanske kabel-TV-selskapet MediaOne, uten spesielle betingelser.

EU-kommisjonen lar AT&T få kjøpe det amerikanske kabel-TV-selskapet MediaOne, uten spesielle betingelser.

Imidlertid understreker kommisjonen at den "tar til etteretning" at AT&T tidligere har gjort det klart at selskapet vil selge sin aksjepost i det britiske kabel-TV-selskapet Telewest, som AT&T fikk på lasset da det i vår kjøpte et annet kabel-TV-selskap; amerikanske TCI.

Telewest har blant andre Microsoft og Comcast inne på eiersiden.

Kommisjonen skriver i sin uttalelse at oppkjøpet får marginal effekt for konkurranseforholdene i Europa. Den skriver likevel at MediaOne har interesser i flere europeiske kabelselskap og innenfor mobiltelefoni ved å eie halvparten av aksjene i One2One i Storbritannia. AT&T har direkte interesser innenfor ulik televirksomhet, kabel- og Internett-tjenester i Europa.

Salget av Telewest-aksjene vil redusere overlappingen, noe som er avgjørende for at kommisjonen tillater AT&T å kjøpe MediaOne.

Til toppen