EU sier ja til Compaq/Digital-fusjon

Compaq Corporations oppkjøp av Digital Equipment Corporation (DEC) til 8,48 milliarder dollar passerte et viktig hinder mandag, da Europas reguleringsmyndigheter gav grønt lys for fusjonen.

Etter omlag en måneds gjennomgang godkjente EU-kommisjonen avtalen uten spesielle betingelser, skriver Boston Globe.

- Kommisjonen konkluderer med at det fusjonerte selskapet ikke vil true den frie konkurransen i Europa, sier en EU-kilde til avisen.

Men Compaq og Digital har flere hindre som må passeres før selskapene endelig kan fusjonere. Avtalen trenger mellom annet godkjennelse fra de respektive selskapers aksjonærer og USAs handelsdepartement (FTC), som tidligere denne måneden for andre gang henvendte seg til fusjonspartene med forespørsel om mer informasjon om transaksjonen.

Investorer som har fryktet at selskapssammenslåingen kan veltes, var tydelig lettet over mandagens vedtak. Etter å ha falt jevnt og trutt de siste ukene, steg både Compaq- og Digital-aksjen på de amerikanske børsene etter at EU-kommisjonens beslutning ble kjent.

Analytikere tror heller ikke at FTC vil legge kjelker i veien for fusjonsprosessen.

- Det er lite trolig at FTC vil skape trøbbel her, sier industrianalytiker Gary Helmig ved Soundview Finacial Group.

Talsmenn hos både Compaq og Digital opplyser at fusjonsavtalen vil bli ferdigstilt ifølge skjema, dvs. innen utgangen av juni.

Til toppen