EU sier ja til mobilfusjon

Vodafones kjøp av tyske Mannesmann, som blant annet vil representere verdens største mobilselskap med over ti prosent av verdens mobilkunder, aksepteres av EU-kommisjonen. Men det stilles strenge krav for at fusjonen skal gjennomføres.

Vodafones kjøp av tyske Mannesmann, som blant annet vil representere verdens største mobilselskap med over ti prosent av verdens mobilkunder, aksepteres av EU-kommisjonen. Men det stilles strenge krav for at fusjonen skal gjennomføres.

Det viktigste EU-kommisjonen har krevd er at det britiske mobilselskapet Orange som Mannesmann kjøpte i fjor høst, selges ut, som er en prosess som skal starte umiddelbart.

Dessuten skal andre mobilselskap får tilgang til Vodafones mobilnett i minst tre år, fordi Vodafone blir alene om et slikt omfattende mobilnett som inkluderer 11 europeiske nasjoner. Kommisjonen vil ikke sette en lengre periode på grunn av den raske utviklingen innenfor mobilbransjen.

Kommisjonen har mottatt mange klager på at fusjonen skal gjennomføres i hovedsak fra selskapenes konkurrenter, og en poengterer da også at Vodafone etter fusjonen vil ha et pan-europeisk, sømløst mobilnett, ulikt de fleste andre europeiske mobilselskap som har mindre atskilte mobilnett, bare knyttet sammen med roamingavtaler.

Det er ventet at Vodafone vil selge unna de delene av Mannesmann som ikke driver med mobiltelefoni, i hovedsak knyttet til den tyske virksomheten D2, samt eierandeler i mobilselskap i blant annet Italia.

Til toppen