EU sjekker USAs spionsystem

EU frykter at USA overvåker all Internett-trafikk i Europa, men nå skal EU få se det omstridte overvåkningssystemet Echelon.

EU frykter at USA overvåker all Internett-trafikk i Europa, men nå skal EU få se det omstridte overvåkningssystemet Echelon.

Det har i flere år gått mye rykter og påstander om det amerikanske overvåkningsystemet Echelon. Påstandene sier at USA og blant annet England overvåker Internett-trafikken i Europa. Egentlig skal systemet finne spioner og terrorister, men det gir også en god oversikt over hva allierte i Vest-Europa gjør. Presset har blitt såpass stort at USA nå må gjøre noe. En komitee fra EU-parlamentet har fått en invitasjon om få studere systemet. Komitten, satt ned for å studere Echelon, skal besøke USA i fire dager i begynnelsen av mai, blant annet for å møte Etteretningskomiteen i Kongressen


EU-komiteen arbeider med en rapport som skal avklare om USA spionerer på EU. Rapporten skal legges frem i juni eller juli.

Men om amerikanerne vil fortelle dem den fulle sannheten om Echelon, er et åpent spørsmål. National Security Agency, som driver Echelon, har nektet å utlevere alle dokumenter til Etteretningskomiteen.

Til toppen