EU skal få fart på e-faktura i kommuner

Eforum ber om drahjelp fra EU for å få kommunene til ta i bruk e-faktura.

Eforum ber om drahjelp fra EU for å få kommunene til ta i bruk e-faktura.

Tradisjonell regningsbetaling som betaling over skranke og manuell betaling i nettbank er i ferd med å få sterke utfordrere i eFaktura og AvtaleGiro. Det har tatt tid, men det anslås at det i Norge nå er 437 bedrifter som tilbyr e-fakturatjenester.

Men Norstella/eforum mener kommunene henger etter på bruk av e-faktura på offentlige innkjøp, og ber EU om drahjelp. Sammen med Warmlands-regionen i Sverige har eforum søkt om prosjektmidler fra EU til å undersøke hvordan svenske og norske kommuner bedre kan ta i bruk elektronisk handel knyttet til e-faktura.

Prosjektet er fokusert på hva som er driverne og hindringene for kommuner og leverandører til å ta bruk teknologi for offentlige innkjøp. Prosjektet er en del av EUs fokusområde for små og mellomstore bedrifter, gjennom sitt eBSN - Nettverk for små og mellomstore europeiske bedrifter, som nylig hadde et arbeidsseminar i Oslo arrangert av Innovasjon Norge.

På digi.no skriver Norstella-direktør Arild Haraldsen om: Investeringer i IT gir større avkastning enn andre kapitalinvesteringer.

Haraldsen mener det bør være god grunn til å få hjelp fra EU ettersom EUs mål gjennom Lisboa-erklæringen er å gjøre Europa til den ledende økonomiske kraft i verden innen 2010. Dette vil kreve bruk av IT og IT-standarder for produktivitetsvekst og samhandling mellom bedrifter.

Til toppen