EU skeptisk til Microsoft-utspill

Microsoft foreslår at Windows-PC-er leveres med CD-er med konkurrerende produkter til Media Player.

Ifølge Financial Times har diskusjonen mellom Microsoft og EU-kommisjonen om selskapets brudd på europeiske konkurranseregler, nådd punktet der Microsoft fremmer forslag som kan avverge en fellende dom.

    Les også:

EU-kommisjonen tenderer til å mene integreringen av Media Player i Windows utgjør et utålelig lovbrudd. Den vil skille de to produktene, og overlate til PC-leverandørene hva slags mediespiller de skal forhåndsinstallere på sine PC-er.

Motforslaget til Microsoft går ut på at de konkurrerende produktene ikke behøver å forhåndsinstalleres, men i stedet kan leveres på medfølgende CD-er, mens Media Player forblir integrert i Windows.

De angjeldende konkurrentene, blant dem RealNetworks, skal ha antydet misnøye med dette forslaget, blant annet ut fra erfaringen at svært få installerer programvare fra medfølgende CD-er.

EU-kommisjonen skal ha gitt signaler om at den deler dette synet. Samtalene fortsetter, og ingen av partene vil uttale seg direkte til mediene.

I mars skal EU-kommisjonen kjøre en runde med regjeringene for å innhente deres synspunkter. Endelig dom ventes i mai.

Les mer om: