EU spikret datalagringsdirektiv

Teleoperatører må lagre samtalelogger i minst 6 måneder. Hvor lenge er opp til norske myndigheter.

Teleoperatører må lagre samtalelogger i minst 6 måneder. Hvor lenge er opp til norske myndigheter.

EUs justisministere har nå gjort et endelig vedtak om innføring av det kontroversielle datalagringsdirektivet.

Direktivet ble fremlagt av EU-kommisjonen etter Madrid-bombingen i mars 2004 og fikk ekstra fart etter bombingen av Londons undergrunnsbaner i juli i fjor. Målet er å avsløre terrorister, pedofile nettverk og kriminelle gjenger gjennom å spore kommunikasjon mellom medlemmer av denne type organisasjoner.

15. desember i fjor vedtok EU-parlamentet loven etter først å ha forkastet det opprinnelige forslaget fra EU-kommisjonen i september. Nye direktiver må igjennom EU-kommisjonen, EU-parlamentet og EUs ministerråd før det er på plass. Med ministerrådets vedtak på tirsdag denne uken er det nå opp til medlemslandene å implementere.

    Les også:

EU medlemmene har 18 måneder på seg før loven må være på plass innen august 2007. Hvert land kan selv bestemme hvor lenge de vil pålegge teleselskapene å lagre loggene, men de må minst kreve 6 måneders lagring. På grunn av EØS-avtalen må også Norge forholde seg til dette direktivet og innføre den nye lovgivningen.

– Det er ingen automatikk i at EU-direktiv kommer inn i EØS-avtalen, men den faller inn under områder som normalt taes med, forteller spesialrådgiver Jens Koch i Samferdselsdepartementet til digi.no.

På telefonsamtaler begrenser loggingen seg til lagring av dato, varighet og nummeret det ble ringt til og fra. Selve samtalen vil ikke taes opp eller lagres. Tidligere forslag inkluderte også krav om at ubesvarte anrop skulle logges, men det er frafalt i forslaget som ble vedtatt.

På spørsmål om hva som skal lagres av datatrafikk, svarer Koch:

– Går det over nett så skal det lagres, det er ingen unntak for IP-telefoni.

Det trekkes et skille mellom kommunikasjon og informasjonsinnholdet. Dersom man skal logge IP-telefoni må man logge IP-adressene til de som snakker med hverandre. Hvordan dette blir i forhold til annen datatrafikk er usikkert, men direktivet er helt klar på at innhold ikke skal logges.

Samferdselsdepartementet har ikke mottatt direktivet ennå, og kan derfor ikke uttale seg om detaljene. Når de får det vil departementet koordinere prosessen frem til Norges standpunkt på innføring av de nye reglene.

Opplysningene vil bare bli tilgjengeliggjort for etterforskning av alvorlige lovbrudd som terrorisme og organisert kriminalitet og direktivet pålegger medlemslandene å gjøre ulovlig tilgang til informasjonen straffbart.

I dag lagrer som regel selskapene en del av informasjonen i forbindelse med fakturaopplysninger, men registreringen har ikke vært like nøye for forhåndsbetalte telekort. Nå blir det et formelt krav fra myndighetene å lagre logger for alle telesamtaler.

Til toppen