EU støtter nett-TV basert på bittorrent

EU har bevilget over 100 millioner kroner til utviklingen av et nytt system for Internett-TV.

EU støtter nett-TV basert på bittorrent

EU har bevilget over 100 millioner kroner til utviklingen av et nytt system for Internett-TV.

EU regner med at TV-sending via Internett vil bli mer utbredt i årene som kommer og har i den sammenheng bevilget 14 millioner euro, omtrent 110 millioner kroner, til P2P-Next, et paneuropeisk konglomerat bestående av 21 industripartnere, innholdsleverandører og forskningsinstitusjoner. Dette inkluderer BBC, EBU, Lancaster University, Pioneer, finske VTT Technical Research Centre og norske Norut i Tromsø.

Tilskuddet vil gjøre det mulig for P2P-Next å utføre et forskningsprosjekt som sikter mot å identifisere potensiell bruk av P2P-teknologi for framtidig IPTV. Målet er å utvikle et distribusjonssystem som kan brukes på tvers av hele Europa, basert på P2P og sosial interaksjon.

P2P-Next-prosjektet skal vare i fire år og har planer om å gjennomføre omfattende tekniske tester i stor skala med nye medieapplikasjoner for et bredt utvalg av forbrukerelektronikk.

Dersom prosjektet er vellykket, kan det lede fram til en plattform som gjør det mulig for publikum å streame og påvirke livesendinger via en PC eller en set-top-boks. Dessuten har P2P-Next som mål å gjøre det mulig for publikum å bygge fellesskap omkring deres favorittinnhold via et fullt ut brukertilpasset system.

Teknologien skal potensielt kunne bygge inn i Video on Demand-tjenesten i framtidig, og det planlegges å teste systemet i forbindelse med store begivenheter som skal kringkastes.

P2P Next skal bygge på Tribler-teknologien som er under utvikling ved nederlandske Delft University of Technology. Denne tar i bruk blant annet bittorrent-teknologien. Tribler er allerede tilgjengelig i utgaver for Windows, Mac OS X og Linux, men brukes i dag omtrent som en helt ordinær fildelingsklient hvor brukerne kan dele video, musikk, bilder og annet.

    Les også:

- For kringkasterne er incentivet at de kan ta i bruk distribusjonsmekanismer utover dagens bakkenett, satellittsendinger og kabel-tv, sier Jari Ahola, en av prosjektkoordinatorene i P2P-Next, som ellers jobber for VTT Technical Research Centre.

- De kan bruke Internett som en distribusjonsplattform med svært lave kostnader, sier han til BBC.

Ifølge Ahola har prosjektet som mål at noen deler av systemet skal være klare innen august i år. En mer komplett testversjon bør fullføres innen 16 måneder.

Norut er eneste norske deltaker i prosjektet. Selskapet har ansvaret for å samle alle brukerkravene og utforme løsningen.

- Dette er en unik mulighet til å delta i formingen av fremtidens mediedistribusjon. At aktører i Norge får være med på dette betyr at vi er helt i verdenstoppen innenfor IKT og media, sier Njål Borch som er prosjektleder hos Norut, i en pressemelding.

Prosjektet skal ha en åpen tilnærming når det gjelder å dele resultatene av forskningen med andre. Al den sentrale programvareteknologien skal gjøres tilgjengelig som åpen kildekode, noe som skal åpne for nye forretningsmodeller. Prosjektet skal også behandle en rekke utfordringer knyttet til innholdslevering over Internett. Dette inkluderer tekniske, rettslige, regulatoriske, sikkerhetsrelaterte og kommersielle spørsmål.

Til toppen