EU-test viser norsk prisøkning på nett-aksess

I en EU-benchmark som ble lagt frem i dag av næringsminister Grete Knudsen, kommer det frem at prisen på tilkobling til Internett har økt i Norge. I EU har den rast. Ellers gjorde Norge det bra i konkurranse med EU.

Ett av målene i næringsminister Grete Knudsens eNorge-plan var å skaffe en skikkelig oversikt over hvordan forholdene var i Norge sett i forhold til EU, og Knudsen meldte Norge på eEuropes benchmark-prosjekt.

Men Norge kom ikke med i første runde, siden EU-kommisjonen hadde sovet i timen. Det hevder i alle fall kilder i Nærings- og handelsdepartementet. I stedet fikk norske styresmakter grunnlagsmateriale fra EUs undersøkelse for å lage sin egen oversikt over hvordan det står til med Norge.

Denne rapporten ble fremlagt da IKT-utvalget som Knudsen rådførte seg med møttes torsdag.

- På enkelte områder så har ikke vi ikke tall som er sammenlignbare med EU sine tall, men dette gir likevel en god indikasjon på hvordan situasjonen er, sier Grete Knudsen.

Tallmaterialet for Norge, som Knudsen påpekte, harmoniserer ikke med resten av EU på mange områder, men Knudsen lovet at de følgende rapportene skal være enda mer harmonisert enn de er i dag.

Norge ligger høyt oppe på listen over hvor mange husholdninger som har tilknytning til Internett. Foran Norge finnes bare Danmark, Nederland og Sverige. Tallene er fra mars til oktober i fjor. Grafene viser at veksten i denne perioden er størst i de landene som hadde en lav penetrasjon i mars.

Det mest interessante var prisutviklingen på aksess til nettet mellom mars og september i fjor. Tallene, som OECD har stått for, viser med tydelighet at prisene har rast i denne perioden. I EU området samlet var det i september en nedgang i pris på over 20 prosent. I Norge har prisen gått i stikk motsatt retning, her har prisene gått opp med noen fattige prosent.

Grete Knudsen forklarte dette spriket med at Norge var tidlig ute og deregulerte markedet, noe som førte til et prisfall i 1999. Dette er ikke med i tallmaterialet til OECD. Men det som ikke kunne forklares er at prisene i Sverige - i likhet med EU-området - gikk ned i samme periode. Sverige var før Norge med å deregulere dette området.

Det samme var Storbritannia, hvor prisene raste med nærmere 40 prosent for prisen i de mest utsatte periodene. Storbritannia var også tidligere ute enn Norge med å deregulere telemarkedet.

Når det gjelder antall elever per PC så er tallene fra EU ikke lik med tallene fra Norge. I EU området er det i snitt 20 elever per PC med Internett, mens det er 10 elever per PC uten nettilkobling.

I Norge er 56 prosent av barneskolene koblet til nettet, 82 prosent av ungdomsskolene og 97 prosent av videregående skoler koblet til nettet. I Norge har i gjennomsnitt 12,5 elever i barneskolen tilgang til én maskin. I ungdomsskolen er forholdstallet 8,9 elever per PC, mens det ved videregående skoler i snitt er 4 elever som deler hver PC.

Dette er imidlertid totaltall som ikke tar hensyn til om maskinene er tilkoblet Internett eller ei. Hvor mange som faktisk slåss om hver maskin med Internett i norske skoler finnes det ikke statistikk for.

Til toppen