EU til sak mot tysk fibermonopol

Tyskland insisterer på at Deutsche Telekom skal kunne sperre sitt nye fibernett mot konkurrenter.

EU til sak mot tysk fibermonopol
Bilde:

Det tidligere tyske statsmonopolet innen tele, Deutsche Telekom, er i ferd med å bygge ut et fiberoptisk nett for å kunne tilby bredbånd i høy hastighet i 50 tyske byer innen årsskiftet.

Selskapet fortalte den tyske regjeringen at det var umulig å oppnå lønnsomhet i dette nettverket med mindre de fikk et unntak fra kravet om at de som bygger ut slike nettverk må la konkurrenter slippe til.

Regjeringen sa seg enig, og fikk nasjonalforsamlingen til å vedta en lov som gir Deutsche Telekom et de facto monopol.

EUs telekom-kommissær Viviane Reding advarte Tyskland av loven strider mot EUs konkurranselovgivning, og forlangte at den ble trukket tilbake.

Gjentatte forhandlinger mellom kommisjonen og den tyske regjeringen har ikke ført fram.

I går kunngjorde Reding at hun går til sak mot Tyskland. Det innebærer at Europa-domstolen vil avgjøre hvorvidt Deutsche Telekoms fibermonopol er lovlig eller ikke.

Reding peker på loven gir Deutsche Telekom, der staten har en eierandel på 32 prosent, en enestående anledning til å utvide sin markedsandel innen bredbåndsaksess: Per i dag er bredbåndspenetrasjonen i Tyskland merkverdig lav, bare 16 prosent mot nærmere 30 prosent i land som Danmark og Nederland.

    Les også:

;