EU-tja til domeneplan

EU støtter planen for hvordan det videre arbeidet med å administrere domenavn skal foregå, men er i tvil om avtalen den amerikanske stat har med Network Solutions Inc er i tråd med europeiske konkurranseregler.

EU støtter planen for hvordan det videre arbeidet med å administrere domenavn skal foregå, men er i tvil om avtalen den amerikanske stat har med Network Solutions Inc er i tråd med europeiske konkurranseregler.

Forrige uke sa EU-kommisjonen seg enig med den amerikanske planen for domenenavn. Tidligere har EU uttrykt bekymring for at internasjonale planer i for stor grad skulle være dominert av amerikanske aktører.

EU-kommissær for telekomsaker, Martin Bangemann, skriver i et brev til USAs handelsminister at det er bred støtte til den nye planen for hvordan toppnivå domenenavn på Internett skal administreres. Bangemann sier videre at han er fornøyd med den nåværende plans tiltak for å sikre internasjonal representasjon i det nye selskapet som skal administrere domenenavn.

I regelverket for det nye selskapet heter det at ikke mer enn halvparten av medlemmene kan tilhøre en geografisk region og hver region må ha minst ét styremedlem.

Ifølge Reuters vurderer EU avtalen mellom amerikanske myndigheter og Network Solutions Inc (NSI) i forhold til EUs konkurranseregler, og vil sikre seg at avtalen er i tråd med de europeiske regler. NSI har fått forlenget sin kontrakt med amerikanske myndigheter i påvente av at en annen aktør overtar denne oppgaven. I den forbindelse er det uavhengige selskapet The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN - også kjent som IANA) opprettet.

Senere denne uken skal ICANN avholde et åpent møte hvor flere sentrale temaer skal tas opp og alle som vil kan komme med innspill.

Til toppen