EU torpederer redningen av Bull

Et nei fra EU gir en av Europas store IT-selskaper problemer.

Et nei fra EU gir en av Europas store IT-selskaper problemer.

I forrige uke presenterte den franske regjeringen en plan for å redde landets falne IT-storhet Bull. Planen gikk ut på å avskrive 490 millioner euro i gjeld til staten, inngått i 2001 og 2002. Lånene ble godkjent av EUs konkurransemyndigheter under den forutsetningen at de skulle tilbakebetales innen juni i år. Planen forutsetter videre at private kreditorer skriver av 90 prosent av sin samlede gjeld på 204 millioner euro, og at investorer og kreditorer slutter opp om nye aksjeemisjoner på til sammen 53 millioner euro.

    Les også:

Ifølge Associated Press er hele pakken – både ettergivelsen av lånene og emisjonen – avhengig av en formell godkjenning fra EU-kommisjonen. En talsperson for en av de nye investorene som har gått inn i pakken, bekrefter at de ikke vil stille opp med mindre denne godkjenningen foreligger. Det presiseres at taushet vil tolkes som avslag, slik at hele opplegget faller gjennom dersom det ikke kommer noe positivt vedtak innen tidlig i 2004.

I går viste en talsperson for EUs konkurransekommissær Mario Monti til at kommisjonen har klaget Frankrike inn til EU-domstolen i Luxemburg for den manglende tilbakebetalingen av statslånet. Han presiserte at kommisjonen vil vente til det foreligger en kjennelse fra domstolen før den igjen behandler saken. En kjennelse kan tidligst komme om halvannet år.

Det er følgelig ingen tvil om at det ikke vil foreligge noen godkjenning fra EU-kommisjonen før tidligst om halvannet år.

Bull har ikke kommentert denne utviklingen, men har tidligere erkjent at konkurs er eneste utvei dersom pakkeløsningen ikke blir godkjent.

Til toppen