EU trakk bøtetrussel mot Microsoft

EU sier seg fornøyd med Microsofts utkast til kompromiss, og trekker trusselen om harde bøter.

EU sier seg fornøyd med Microsofts utkast til kompromiss, og trekker trusselen om harde bøter.

1. juni leverte Microsoft, i samsvar med frist satt av EU-kommisjonen, et kompromissforslag til hvordan selskapet har tenkt å rette seg etter straffetiltakene i den europeiske monopoldommen.

I går kom EU-kommisjonen med sin første offisielle reaksjon på Microsofts utkast. Ikke uventet, var det positivt.

– Jeg er glad for at Microsoft har erkjent visse prinsipper som må underbygge implementeringen av kommisjonens avgjørelse, heter det i en erklæring fra konkurransekommissær Neelie Kroes.

Trusselen om dagsbøter opptil fem millioner dollar er inntil videre trukket, og det er klart at kommisjonen ikke vil gjøre noe mer for å få Microsoft til å selge «euro-Windows» – versjonen fri for Windows Media Player – billigere enn standardutgaven.

På sin side har Microsoft redusert sine royaltykrav, og vil gi konkurrenter bedre muligheter til å skaffe seg innsikt i Windows-teknologi før de må bestemme seg for hva de vil lisensiere. Microsoft har også gått med på at de europeiske bestemmelsene skal gjelde hele verden.

Et viktig moment er at EU godtar Microsofts prinsipp for bruk av selskapets teknologi i åpen kildekodeapplikasjoner. Det innebærer i praksis at programvare som distribueres etter GPL (GNU Public License) ikke vil kunne inneholde Microsoft-kode, i motsetning til programvare distribuert etter andre åpen kildekodelisenser. Ikke uventet er Free Software Foundation ikke spesielt begeistret over dette.

Det presiseres at man må finpusse noen detaljer, og at en endelig avklaring kan ta opptil et par uker. Det gjenstår blant annet å løse problemet med å utnevne en uavhengig mekler for å løse løpende uenighet i tillempingen av straffetiltakene.

Til toppen