EU truer Microsoft med nye rekordbøter

EU har aldri tidligere erfart så konsekvent vegring som Microsofts, og truer med nye rekordbøter.

EU truer Microsoft med nye rekordbøter
Bilde:

EU-kommisjonen publiserte i går en offisiell samling med innvendinger mot måte Microsoft, etter deres oppfatning, konsekvent saboterer påleggene i monopolkjennelsen fra april 2004.

– Det er første gang vi står overfor et selskapet som unnlater å rette seg etter en antitrustkjennelse, heter det i en erklæring fra kommisjonens talsperson i konkurransespørsmål, Jonathan Todd.

Microsoft fikk en rekordbok på 497 millioner euro i april 2004. EU-kommisjonen dømte selskapet for to hovedbrudd på konkurransereglene. Microsoft ordnet opp i det ene – integrering av en mediespiller i Windows – gjennom et forlik som lar PC-leverandører selv bestemme om de installere mediespilleren eller ikke.

I det andre spørsmålet, konkurrenters tilgang til protokoller og API-er i Windows, slik at de kan realisere et optimalt samspill mellom sin og Microsofts programvare, er det ingen enighet. Her har Microsoft, etter EU-kommisjonens mening, nøyd seg med å pøse på med verdiløs dokumentasjon og ubrukelige forslag av typen «full tilgang til kildekode».

I fjor sommer, etter å ha blitt pålagt dagsbøter på til sammen 280 millioner euro, lovet Microsoft bedring. Selskapet forsikret gjentatte ganger at de førte en god dialog med EU-kommisjonen, og at de regnet med at saken straks ville være ut av verden.

Nå har EU-kommisjonen gransket den nye dokumentasjonen. Konkurransekommissær Neelie Kroes betegner dem som nærmest verdiløs.

Kroes lar seg også irritere av at Microsoft har tatt seg svært godt betalt for å levere ut denne verdiløse dokumentasjonen til konkurrentene.

Hun mener at siden den ikke inneholder noe konkurrentene ikke visste fra før, burde den i det minste vært gratis.

EU-kommisjonen oppfatter det slik at Microsoft fortsatt er innstilt på å nekte konkurrentene den informasjonen de har krav på etter monopoldommen fra april 2004, og at selskapet også har brutt den delen av kjennelsen som sier at prisen som konkurrentene skal betale, skal være rimelig.

Microsoft har fire ukers frist, det vil si til torsdag 29. mars, med å svare.

EUs talsperson sa at Microsoft risikerer ytterligere dagsbøter.

Dagsbøtene for den ulovlige betalingen kan tilbakedateres til 16. desember 2005, og kan beløpe seg til 500.000 euro per dag for perioden fram til 30. juni 2006. Det innebærer et beløp på 98 millioner euro til sammen.

Tilleggsboten på 280 millioner euro, som Microsoft allerede har betalt, utgjør dagsbøtene for den mangelfulle dokumentasjonen i den samme perioden.

For perioden fra 1. juli sier EU at de vurderer en samlet dagsbot på opptil 3 millioner euro, for overprisen og den manglende dokumentasjonen under ett. For annet halvår 2006 alene, utgjør dette over 550 millioner euro, godt over rekordboten som Microsoft måtte ut med i april 2004.

Microsoft har altså betalt EU bøter på til sammen 777 millioner euro (6,3 milliarder kroner), og risikerer nå ytterligere bøter på over 650 millioner euro (5,3 milliarder kroner).

Microsoft har ennå ikke kommentert EU-kommisjonens utspill.

    Les også:

Les mer om: