EU-ungdom krever veto mot datalagring

Leder Liselotte Lunde i Europeisk Ungdom ber Norge reservere seg mot EU-direktivet.

EU-ungdom krever veto mot datalagring

Leder Liselotte Lunde i Europeisk Ungdom ber Norge reservere seg mot EU-direktivet.

Oslo (NTB): Lederen for Europeisk Ungdom vil at Norge skal bruke reservasjonsretten mot EUs datalagringsdirektiv.

EUs datalagringsdirektiv krenker personvernet, mener den nylig gjenvalgte lederen i Europeisk Ungdom Liselotte Lunde.

– Regjeringen må benytte seg av reservasjonsretten og si nei til å implementere direktivet i norsk lov. Det må være mulig når motstanden er så stor, sier Lunde til Klassekampen.

Datatilsynet har omtalt direktivet som «totalitær lefling». Samtlige ungdomspartier er imot innføring av det. Og i en meningsmåling sa 60 prosent av de spurte at de er mot å lagre telefonsamtaler, SMS-er og e-poster i opptil to år slik direktivet krever.

Ungdom mot EU er gledelig overrasket over at Europeisk Ungdom vil ha veto mot direktivet.

– I alle andre sammenhenger har de framhevet at det kan sette EØS-avtalen i fare. Det er en positiv utvikling at de ønsker å bruke reservasjonsretten, sier deres leder Tore Syvert Haga til Klassekampen.

Til toppen