EU utsetter avgjørelse om IT-patenter

Det synes klart at EUs ministerråd likevel ikke vil sluttbehandle IT-patentsaken innen nyttår.

Det synes klart at EUs ministerråd likevel ikke vil sluttbehandle IT-patentsaken innen nyttår.

EU strides om hvorvidt og eventuelt hvordan programvare skal kunne patenteres. EU-parlamentets avvisning av patenter på programvare ble i våres suverent satt til side av EUs ministerråd som i stedet vedtok en ordning svært lik den amerikanske.

I november, med nye regler for stemmerett i ministerrådet, viste det seg at det ikke lenger var flertall for ministerrådets opprinnelige vedtak, fordi Polen hadde skiftet mening.

    Les også:

Ministerrådet lovet at saken likevel ville sluttbehandles innen nyttår, og gikk videre med forberedelsene, blant annet ved å utgi saksdokumenter på alle unionens tjue offisielle språk.

Tirsdag var patentsaken gjenstand for en utveksling under spørretimen i den belgiske nasjonalforsamlingen. Økonomiminister Marc Verwilghen svarte ifølge Heise Online på regjeringens vegne at «rådet vil stemme over utkastet før en gang i 2005». Verwilghen sa samtidig at Belgia vil avholde seg fra å stemme, i motsetning til rykter som gikk om at regjeringen ville støtte rådets utkast.

Opplysningen om at saken utsettes, har utløst spekulasjoner om hvorvidt ministerrådet er på gli, og kan være i ferd med å forberede et standpunkt mer i tråd med vedtaket i EU-parlamentet fra september i fjor. (Se artikkelen EU-parlamentet avviste patenter på programvare.)

En fremtredende amerikansk ekspert på patenter og programvare, professor Brian Kahin ved Michigan University, sier til Techweb at Europa nå har en anledning til å gå i dybden når det gjelder programvare patenter, og bidra til å avlaste utviklere og brukere fra trusselen fra potensielle søksmål i ly av patentlovverket.

Til toppen