EU utsetter fusjonsgransking

Etter EUs regler for fusjonsgranskinger hadde EU-kommisjonen frist til lille julaften på å beslutte om avtalen om fusjon mellom WorldCom og MCI skulle godtas, eller om det skal iverksettes en mer omfattende gransking med inntil fire måneders varighet. Nå utsettes arbeidet i en måned.

Manglende selskapsinformasjon skal være årsaken til at EU-kommisjonen ikke har sett seg i stand til å fatte en endelig beslutning i fusjonssaken. Kommisjonen har derfor vedtatt å innstille granskingen inntil den mottar mer detaljert informasjon fra selskapene om deres virksomhet, skriver Wall Street Journal onsdag.

Konsekvensen av beslutningen blir trolig at konkurransemyndighetene i EU får frist til slutten av januar eller begynnelsen av februar før det må fattes et vedtak om en fullskalagransking eventuelt er nødvendig.

At Kommisjonens saumfaring av WorldComs oppkjøp av MCI til 37 milliarder dollar foreløpig avblåses, reflekterer størrelsen på avtalen, som vil gjøre WorldCom til en telekomgigant med virksomheter i både USA og Europa.

Sammen vil WorldCom og MCI bli verdens tredje største telekomallianse.

Spørsmålet er om Kommisjonen kan se så veldig annerledes på WorldComs bud på MCI enn British Telecommunications bud på samme selskap. Kommisjonen godkjente i mai i år MCIs planlagte fusjon med BT, men avtalen ble vraket da WorldCom bød vesentlig mer for den amerikanske teleoperatøren.

Til toppen