EU utsetter straffetiltak mot Microsoft

EU har midlertidig opphevet straffetiltakene som ble vedtatt mot Microsoft i mars.

EU har midlertidig opphevet straffetiltakene som ble vedtatt mot Microsoft i mars.

24. mars i år ble Microsoft kjent skyldig i brudd på EUs konkurranseregler. I tillegg til en bot på 497 millioner euro (4,2 milliarder kroner) ble Microsoft dømt til innen 120 dager å gi konkurrenter innen serversystemer tilgang til relevant kode fra Windows-klienten, samt innen 90 dager å tilby PC-leverandører en egen utgave av Windows-klienten, fri for multimediespilleren Media Player.

    Les også:

Microsoft anket dommen 7. juni, og varslet at det ville be om at straffetiltakene ble utsatt til anken var ferdigbehandlet. Det formelle kravet om utsettelse av straffetiltakene ble innlevert fredag, rett før fristen for Windows-klient uten Media Player utløp.

I en avgjørelse som ble kjent i helgen, gikk EU-kommisjonen med på å utsette fristen for de to straffetiltakene til over sommeren. Det vil gi Bo Vesterdorf, den danske sjefen for ankeinstansen EU Court of First Instance, tid til å holde en høring før han tar en endelig avgjørelse om hvorvidt straffetiltakene skal iverksettes straks, eller hvorvidt man skal vente til hele anken er ferdigbehandlet.

Vurderingsgrunnlaget for Vesterdorfs avgjørelse vil være i hvilken grad en øyeblikkelig iverksettelse av straffetiltakene påfører Microsoft uopprettelig skade – for eksempel ved at konkurrenter får innsikt i det som i dag er forretningshemmeligheter – og i hvilken grad det er i brukernes interesse at straffetiltakene iverksettes med én gang.

Vesterdorf har også anledning til å samle partene og få dem til å utarbeide en kompromiss.

Ankeprosessen kan kreve tre år eller mer, avhengig av hvor høyt partene er villige til å gå i ankekjeden. Spørsmålet om hvorvidt straffetiltakene skal iverksettes eller ikke, har følgelig stor betydning for Microsofts drift og produktutvikling.

I sitt formelle krav som ble fremmet fredag, hevder Microsoft at nesten 60 prosent av PC-er som leveres i Europa har forhåndsinstallert tredjeparts multimedia programvare. Markedsframgangen til ferdigkonfigurerte Linux-klienter er et annet argument Microsoft mener taler for at straffetiltakene må utsettes til hele ankeprosessen er fullført.

Til toppen