EU utsetter svarfrist for Microsoft

EU påstår at Microsoft har misbrukt sin markedsposisjon innen PC-er. Fristen for Microsoft til å svare på anklagene er forlenget til midten av november.

EU påstår at Microsoft har misbrukt sin markedsposisjon innen PC-er. Fristen for Microsoft til å svare på anklagene er forlenget til midten av november.

Det som bekymrer EU-kommisjonen, er det den oppfatter som Microsofts bestrebelser på å utvide den nåværende dominansen av markedet for operativsystemer for PC-er, til markedet for operativsystemer for servere. Dette er et forhold som ikke har vært i søkelyset i den store monopolsaken i USA.

Etterforskning rundt dette forholdet har pågått siden februar. I april ble det kjent at EU-kommisjonen har mottatt en rekke klager på Microsofts virksomhet, og i begynnelsen av august kom det en formell henvendelse til Microsoft om å svare på begrunnede påstander. Fristen var opprinnelig to måneder. Denne er nå forlenget til midten av november. Det er ikke gitt annen forklaring enn at kommisjonen ikke ville avslå en anmodning fra Microsoft.

Ifølge Reuters er det blant annet en klage fra Sun som har utløst EUs etterforskning. Hvis EU ikke er fornøyd med Microsofts svar, er strafferammen en bot på maksimalt ti prosent av selskapets globale omsetning, noe ingen er blitt dømt til hittil.

Til toppen