EU utsetter vurdering av telefusjon

Manglede opplysninger fra WorldCom og MCI gjør at EU-kommisjonen tidligst kan vurdere telefusjonen i mars. Og selv da er det ikke sikkert at kommisjonen kommer fram til en beslutning.

Manglede opplysninger fra WorldCom og MCI gjør at EU-kommisjonen tidligst kan vurdere telefusjonen i mars. Og selv da er det ikke sikkert at kommisjonen kommer fram til en beslutning.

WorldComs kjøp av MCI vil - om det gjennomføres, bli telekombransjens aller største handel og vil koste WorldCom nesten USD 42 mrd.

Kjøpet kan ikke gjennomføres før EUs konkurransemyndigheter, EU-kommisjonen og amerikanske telemyndigeter gir sin aksept for kjøpet.

EU-kommisjonen kan bestemme seg for å utsette sin beslutning i ytterligere fire måneder, om de ikke har kommet fram til en avgjørende de neste ukene. Forsinkelsen skyldes i første rekke mangelfulle opplysninger fra de involverte selskapene da de i november i fjor gav beskjed om at de ville gjennomføre en fusjon, heter det i kommisjonens nyhetsbrev.

Det nye WorldCom/MCI vil bli en dominerende aktør for Internett-trafikken med en total markedsandel på 60 prosent, og det er blant annet denne markedsandelen som gjør konkurransemyndighetene skeptiske til fusjonen.

WorldCom har flere Inetrnett-relaterte selskap på samvittigheten. WorldCom kjøpte CompuServe i fjor høst, beholdt selskapets infrastruktur som var samlet i Uunet, mens America Online (AOL) overtok kundeporteføljen. Dette kjøpet ble sluttført sist uke og inkluderer America Online's ANS Communications Network Business.

Aksjeeierne i de to selskapene skal ta stilling til handelen på generalforsamlinger 11. mars.

EU-kommisjonen kan blokkere kjøp eller fusjoner om selskapenes samlede salg kommer opp i 5 milliarder ECU (USD 5,8 mrd.). Kommisjonen kan også pålegge selskapene å foreta seg andre ting for å sikre konkurransen i markedet.

Til toppen