EU varsler ny jus mot datakrim

- Vi har ikke til hensikt å begrense Internettets utvikling, men vi må unngå å la det utvikle seg til et lovløst område, sier den franske justisministeren Elisabeth Guigou.

Frankrike har nylig overtatt presidentskapet i EU. Guigou innkalte i helgen medlemslandenes innenriks- og justisministere til et uoffisielt møte i Marseille for å diskutere et nytt lovverk i kampen mot kyberkriminalitet.

På pressekonferansen etter møtet sa Guigou at EU ikke har fulgt opp den raske utviklingen av Internett, og at lovgivningen er blitt liggende etter. Hun sa det er påtrengende å få på plass et felles og moderne europeisk lovverk, og samarbeide nærmere med G8-landene og FN.

På møtet la EU-kommisjonen fram forslag som setter i gang denne lovgivningsprosessen. Forslagene innebærer blant annet felles regler for politiets muligheter til å legge beslag på datautstyr og digital informasjon, samt rett til innsyn i Internett-tilbyderes logger. Medlemslandene må også tette smutthull som hindrer effektive straffetiltak mot datainnbrudd, datasvindel og ødeleggelse av nettsteder.

På pressekonferansen ble det understreket at tiltakene mot datakriminalitet ikke må gjennomføres på bekostning av elektronisk handel. Det ble videre antydet at regjeringene må ta sin del av kostnadene som en opptrapping av kampen mot datakriminalitet medfører. Dette kan bety at krav om for eksempel oppbevaring av weblogger i minst tre måneder, vil kunne ledsages av et tilbud om økonomisk kompensasjon for merinvesteringen dette vil medføre.

Les mer om EU og moderne informasjonsteknologi:


EU vil granske lovligheten av mobil-auksjoner
EU vil ikke ha gigantfusjon
EU vil ha moms på salg over Internett
EU bekymret over høye UMTS-priser
EU vil åpne telenettene i år
EU forbereder mva på digitale nedlastinger
EU vil granske påstått industrispionasje via Echelon
EU vil granske storfusjon
EU etterforsker Windows 2000
EU foreslår "dot eu"

Til toppen