EU vedtar amerikansk patentordning for programvare

EUs ministerråd vil vedta en patentordning for programvare, i strid med EU-parlamentets innstilling.

EUs ministerråd vil vedta en patentordning for programvare, i strid med EU-parlamentets innstilling.

Mandag 17. mai innledes et todagers møte i EUs ministerråd for konkurransespørsmål. Til behandling foreligger blant annet EUs programvaredirektiv.

Den europeiske Foundation for a Free Information Infrastructure (FFIU) advarer at EU-kommisjonen legger opp til et vedtak i tråd med kommisjonens opprinnelige innstilling til EU-parlamentet. I sitt vedtak 24. september 2003, snudde EU-parlamentet opp ned på EU-kommisjonens direktivutkast. Gjennom 124 tillegg til EU-kommisjonens utkast, vedtok et overveldende flertall – 361 stemmer mot 157, med 28 avholdende – et revidert utkast med sterke begrensninger på særlig programvarepatenter i forhold til amerikansk praksis.

I en betenkning om vedtaket, pekte analyseselskapet Gartner på at EU-parlamentets vedtak gjør det umulig å patentere algoritmer og rene forretningsmetoder som «one click shopping»-opplegget til Amazon.com, samt har ordninger som gjør det enklere for små selskaper å få innvilget patenter. Gartner fryktet følgelig patentkrig mellom Europa og USA, dersom EU-kommisjonen skulle gi seg for EU-parlamentets vedtak.

Store selskaper som Alcatel, Microsoft, Nokia og SAP var aktivt med bak kulissene i et mislykket press for å få EU-parlamentet til å vike. I november ble det klart at disse interessene ikke hadde gitt opp håpet. EU-kommisjonen reagerte på et brev fra toppsjefene i Alcatel, Ericsson, Nokia, Philips og Siemens ved å forlenge saksbehandlingen av direktivet. I brevet skrev toppsjefene at parlamentet har fullstendig kullkastet kommisjonens opprinnelig forslag, og fjernet «effektiv patentbeskyttelse for mye – og innen telekom og forbrukerelektronikk antakelig det meste – av våre investeringer innen forskning og utvikling.»

    Les også:

Ifølge FFII har saksbehandlingen siden foregått bak lukkede dører, og en rekke sentrale dokumenter er unntatt offentligheten, og direktivutkastet som legges fram på ministerrådsmøtet er enda mer i tråd med amerikansk praksis enn det EU-parlamentet avviste.

Dette avverger enhver fare for patentkrig mellom EU og USA. Samtidig river det grunnen bort fra dagens europeiske praksis med klare fordeler for åpen kildekode og mindre bedrifter. Eksperter FFII har kontaktet mener det nye patentdirektivet til og med åpner for å patentere kildekode, ikke bare algoritmene.

Åpen kildekodebevegelsen frykter at store selskaper vil bruke direktivet til å drive ren utpressing av mindre utviklingsselskaper, som ikke vil ha råd til å fronte storselskapenes lisenskrav, slik at mindre aktører kan ende opp med å betale lisenspenger for programvare de har utviklet på egen hånd. Linux-distributøren Mandrake frykter at det vil oppstå selskaper som saumfarer mindre utviklingsselskaper etter potensielle ofre for patentsøksmål.

Direktivutkastet skal ha blitt presset gjennom mot moderat motstand fra Tyskland, Belgia, Slovakia og Danmark. FFIU sier det fortsatt er mulig for disse å ombestemme før ministerrådsmøtet, men at det er svært lite sannsynlig.

FFIU peker også på hvordan ordningen med sponsorer av EU-presidentskapet undergraver habiliteten til EUs ledelse. Det nåværende irske presidentskapet, som har ordnet med saksbehandlingen av patentdirektivet bak lukkede dører, har sju sponsorer fra internasjonalt næringsliv, blant dem Microsoft. Irland har et helt spesielt forhold til Microsoft, som er tungt etablert i landet som følge av gunstige skattebetingelser. Blant de gunstige betingelsene: Skatteprosenten på lisensinntekter for patentert teknologi er null.

Til toppen