EU velsigner nytt Microsoft forskningssenter

Microsofts Europa-sjef Jean-Philippe Courtois får EU-ros for etableringen av et senter for anvendt forskning i Aachen.

Microsofts Europa-sjef Jean-Philippe Courtois får EU-ros for etableringen av et senter for anvendt forskning i Aachen.

Det er i år 20 år siden Microsoft etablerte seg på det europeiske fastlandet med et kontor i Tyskland, etter å ha dristet seg til England i 1982. I dag er det 12.000 Microsoft-ansatte fordelt på 53 land i det området selskapet, i likhet med mange internasjonale selskap av amerikansk opprinnelse, kaller EMEA for Europa, Midt-Østen og Afrika.

I mars i år fikk Jean-Philippe Courtois, en trofast Microsoft-funksjonær siden 1984, status som CEO over denne utstrakte virksomheten. digi.no møtte ham i går under et arrangement i Cambridge i England.

– Microsoft-ledelsen har tradisjonelt vært innstilt på å samle alt utviklings- og forskningsarbeidet rundt hovedkvarteret i Redmond i delstaten Washington i USA, sier Courtois.

– Det første bruddet på denne tradisjonen kom tidlig på 1990-tallet, da man etablerte et lokaliserings- og utviklingssenter i Dublin i Irland. I 1997 ble det første oversjøiske forskningssenteret etablert, her i Cambridge. I fjor var det en drakamp som endte med at utviklingen av Microsoft Business Solutions ble lokalisert til Danmark, etter overtakelsen av bedriftssystemleverandøren Navision.

Courtois benyttet anledningen til å kunngjøre opprettelsen av et nytt senter for anvendt forskning og teknologisk utvikling, i Aachen i Tyskland, som skal hete EMIC for European Microsoft Innovation Center.

– Mens det i Microsoft Research Cambridge skal drives grunnlagsforskning, skal det som skjer i Aachen være anvendt forskning med sikte på å få fram konkrete produkter i samarbeid med partnere, forklarer Courtois.

– Vi skal satse på felter som sikkerhet og personvern, mobil databehandling og trådløs kommunikasjon, webtjenester, samt løsninger som har spesiell betydning i Europa, blant annet e-læring, e-helse, e-regjering og liknende der teknologi kan virke inn på samfunnet.

EMIC skal være i drift fra neste måned, med ti ansatte. Hvor mye penger senteret får, vil være avhengig av hva slags prosjekter det greier å sette i gang.

– Vi tar sikte på å gjøre Europa til det mest konkurransedyktige kunnskapsdrevne samfunnet i verden, fastslår Courtois. – Det vil innebære en rekke investeringer, både mot det akademiske miljøet og mot våre partnere i næringslivet.

Courtois peker på at Microsoft det siste året har tatt en rekke initiativ for å rette seg etter europeisk tankegang.

– Vi har gjort om vår Passport-tjeneste i tråd med europeiske krav til personvern, og vi har også iverksatt et program som gir offentlige myndigheter innsyn i Windows kildekode. Dette programmet er allerede implementert i Tyskland og Storbritannia, og i NATO.

I Microsofts offisielle pressemelding uttaler to EU-kommissærer seg positivt om EMIC-etableringen i Aachen. Forskningskommissær Philippe Busquin mener den utgjør en anerkjennelse av den europeiske IT-industrien. Kommissær for informasjonssamfunnet, Erkki Liikanen mener de investeringene Aachen-etableringen vil føre til, vil få stor betydning.

Courtois avviser at Europa-satsingen har sammenheng med de to juridiske prosessene som EU-kommisjonen har innledet mot Microsoft, av personvernmyndighetene for forhold rundt Passport, og av konkurransemyndighetene for forhold rundt Windows.

– Beslutningene som tas av EU-myndighetene i Brussel har enorm betydning for alle slags bedrifter. Følgelig må Microsoft ha forbindelser der. For oss er EU et område der vi investerer på lang sikt. Jeg har blant annet turnert alle de nye EU-landene, i forventning om at IT vil spille en sentral rolle i deres modernisering.

Til toppen