Abonner
TELEKOM

EU vil drepe roamingavgiftene i 2014

– Kartet ser ut som en tallerken med spagetti, sier Neelie Kroes.

Neelie Kroes kjemper videre for et felles-europeisk telekom-marked, hvor landegrensene ikke utgjør noen større hindring. Den nødvendige lovgivningen kan være innført allerede om et drøyt år.
Neelie Kroes kjemper videre for et felles-europeisk telekom-marked, hvor landegrensene ikke utgjør noen større hindring. Den nødvendige lovgivningen kan være innført allerede om et drøyt år. Bilde: European Commission

EU-kommisjonens 27 medlemmer stemte i går for forslaget om å gjennomføre omfattende reformer i det samlede, europeiske telekom-markedet. Reformene vil dreie seg om å rive ned grensene mellom de ulike medlemslandenes nasjonale telekom-markeder. EU-kommisjonen ønsker at lovgivningen skal være ferdigbehandlet innen det europeiske valget i mai neste år, og at den skal gjelde allerede fra 1. juli 2014.

Roaming

Den mest umiddelbare og merkbare endringen vil for brukerne være at alt av roamingavgifter forsvinner. Det skal koste det samme om man ringer lokalt i Sverige eller hjem fra ferie i Hellas. Norge har til nå fulgt EU-kommisjonens stadig skjerpede krav om reduserte roamingavgifter.

Det er Neelie Kroes, visepresident i EU-kommisjonen, som er ansvarlig for EUs digitale agenda. Hun presenterte forslaget som kommisjonen nå har stemt påi slutten av mai.

I en tale i forbindelse med avstemningen i går, presenterte hun flere trinn som skal kunne senke barrièrene som i dag gjør det vanskelig for både operatører og brukere å krysse landegrensene i Europa. Men først understreket hun at målet ikke er å bli kvitt nasjonale reguleringsmyndigheter.

– Jeg ønsker ikke unødvendig å sentralisere i nye institusjoner. Jeg ønsker ikke å gripe makt eller rettigheter «bare fordi». Selv om det hadde vært ønskelig, og selv om det hadde blitt vellykket til slutt, ville det ta for lang tid å oppnå, og da kan det være utdatert uansett, sa Kroes.

Tiltakene

Blant forslagene til tiltak for å forenkle gjennomføring av et felleseuropeiske telekom-marked, nevnte Kroes en form for pass for teleoperatører.

– Et «pass» vil bety at dersom du kan operere i én medlemsstat, kan du operere i enhver medlemsstat. Uten ekstra byråkrati. Akkurat som andre sektorer som nyter av fordelen av det indre markedet, som bankvesen til kringkasting, sa Kroes.

– For å reise på tvers av grensene, trenger du ikke bare et pass. Du trenger også en vei. De samme gjelder for telekom. Du trenger et nettverk. Vi vil gjøre det enklere å drive et nettverk på tvers av grener, med bedre sammenkobling og nye aksessprodukter.

– Dette gjelder også for trådløse nettverk. For tiden er spektrumkartet for Europa så ukoordinert at det ser ut som en tallerken med spagetti! Bortsett fra at spagetti er rikt på fiber, sa Kroes.

Hun mener at mobilprodusenter i stor grad ignorerer det europeiske markedet når de planlegger sine neste produkter, og at forholdene gjør det vanskeligere å planlegge og å by på frekvensområder i andre EU-land fordi hvert lands auksjon eller salg finner sted på ulike tidspunkter og med forskjellige betingelser.

Kroes mener at også mobilbrukere som krysser landegrensene har behov for konsekvente regler og konsekvent tjenestekvalitet.

– Det burde ikke være nødvendig for operatører å måtte forholde seg til et rot av ulike regler, reguleringsmyndigheter og rettsmidler i hver medlemsstat. Innbyggerne bør kunne nyte konsekvente forbrukerrettigheter, uavhengig av hvor de eller operatørene kommer fra, sa Kroes.

Hun gjentok også ønsket om konsekvente regler for å sikre et åpent Internett, slik at ideer og innovasjon ikke hindres gjennom blokkering eller struping. Kroes understreket igjen at kommisjonen ikke er imot «premium»-tjenester hvor forbrukerne betaler for å få noe ekstra.

USA

I talen viste Kroes til det amerikanske mobilmarkedet, som geografisk er mer enn dobbelt så stort som EU, men uten landegrenser.

– Dersom innbyggere og bedrifter får tjenester med bedre kvalitet og bedre betingelser, vil de bruke tjenestene mer. Se på det amerikanske mobilmarkedet – omsetningen per abonnent er nesten dobbelt så høy som i EU – selv om samtalekostnadene per minutt utgjør en tredel, fortalte Kroes.

    Les også:

Les mer om: